Tiền ảo: 2402 / Sàn giao dịch: 16132 Vốn hóa thị trường: Volume 24h:
Top 20 Coins
Hạng Tên Giá Vốn hóa thị trường Volume 24h Khối lượng hiện có 1h 24h 7d
1

Bitcoin icon

17,541,362 BTC 0.03 % 0.32 % -0.79 %
2

Ethereum icon

104,885,065 ETH -0.02 % 0.89 % 3.42 %
3

XRP icon

41,208,093,050 XRP 0.21 % 0.76 % -2.31 %
4

Litecoin icon

60,497,175 LTC 0.1 % 3.41 % -0.75 %
5

EOS icon

906,245,118 EOS 0.03 % 2.15 % 2.91 %
6

Bitcoin Cash icon

17,625,450 BCH -0.06 % 0.35 % -4.14 %
7

Tether icon

2,021,459,017 USDT 0.06 % -0.39 % 0 %
8

TRON icon

66,682,072,191 TRX 0.14 % -0.21 % -9.47 %
9

Stellar icon

19,174,868,660 XLM 0.18 % -0.67 % -3.07 %
10

Binance Coin icon

141,175,490 BNB -0.15 % -0.1 % 4.92 %
11

Bitcoin SV icon

17,623,223 BSV -0.2 % 0.12 % -5.94 %
12

Cardano icon

25,927,070,538 ADA 0.08 % 1.04 % -0.13 %
13

Monero icon

16,797,220 XMR -0.82 % -0.07 % -1.35 %
14

IOTA icon

2,779,530,283 MIOTA 0.16 % 0.1 % -0.77 %
15

Dash icon

8,634,417 DASH 0.05 % 0.98 % 7.13 %
16

NEO icon

65,000,000 NEO 0.42 % -0.28 % 6.32 %
17

Maker icon

1,000,000 MKR 0.33 % 0.97 % 14.23 %
18

Ethereum Classic icon

108,325,074 ETC -0.04 % 0.37 % 0.55 %
19

NEM icon

8,999,999,999 XEM 0.25 % 0.58 % 4.68 %
20

Zcash icon

5,908,194 ZEC 0.07 % 0.46 % 2.88 %
Biểu đồ
Tin tức
Các cặp phổ biến
Cặp Volume 24h Volume 24h
BTC-USDT 199,648.87 720,629,993.28
BTC-JPY 34,249.23 13,519,026,137.91
BTC-USD 31,111.87 112,083,042.29
BTC-BCH 7,861.59 96,821.02
BTC-QC 6,781.96 165,907,947.03
Dominance Donut