Các sàn giao dịch tiền điện tử (tiền ảo) chính thức

Đây là các sàn giao dịch đang hoạt động và được đông đảo người dùng sử dụng với đầy đủ chức năng mua bán trao đổi. Các sàn uy tín thường dùng nhất là Binance, Coinbase

Please enter Coingecko Free Api Key to get this plugin works