FCA ban lệnh đóng cửa các máy ATM Bitcoin

Cơ quan giám sát tài chính Anh đã tuyên bố rằng tất cả các máy ATM không được đăng ký phải đóng cửa ngay lập tức hoặc phải chịu các xử phạt không được tiết lộ. Thông tin chi tiết tygiacoin chia sẻ sau đây.

FCA ban hành lệnh đóng cửa đối với các nhà điều hành ATM Bitcoin

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã đưa ra phán quyết về sự hiện diện của các máy ATM Bitcoin ( BTC ) tại quốc đảo này. Chính quyền Vương quốc Anh đã gây ngạc nhiên cho nhiều người trong ngành tiền điện tử, khi ban hành lệnh  “đóng cửa hoặc đối mặt với hành động tiếp theo” đối với các nhà điều hành máy ATM Bitcoin. Cơ quan giám sát cho rằng quy định, tiềm ẩn rủi ro cao của tài sản tiền điện tử và việc tuân thủ các nguyên tắc trong Quy định rửa tiền (MLR) là những lý do chính cho lệnh này.

“Chúng tôi lo ngại về các máy ATM tiền điện tử đang hoạt động ở Vương quốc Anh và do đó sẽ liên hệ với các nhà điều hành để hướng dẫn rằng các máy này phải ngừng hoạt động hoặc phải đối mặt với hành động tiếp theo.”

FCA trình bày không có công ty nào được cấp phép vận hành dịch vụ ATM

FCA đã phê duyệt đăng ký cho 33 công ty tiền điện tử kể từ tháng 8 năm 2020 theo khuôn khổ MLR, trong đó đáng chú ý nhất là: Gemini Europe Ltd, công ty mẹ của Kraken Payward Ltd, Galaxy Digital UK Limited và gần đây là eToro (Anh) Ltd. Ngoài ra, FCA đã cung cấp đăng ký tạm thời cho 22 công ty cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.  Dữ liệu phân tích được thực hiện bởi Coin ATM Radar chỉ ra rằng có 81 máy ATM Bitcoin ở Vương quốc Anh, do tám công ty vận hành.

Lời lẽ được FCA trình bày là không có công ty nào trong số 33 công ty được phê duyệt đã nộp các tài liệu thích hợp hoặc đạt được trạng thái cấp phép để vận hành các dịch vụ ATM Bitcoin trong phạm vi quyền hạn, và do đó tất cả các công ty khác phải được coi là doanh nghiệp bất hợp pháp. Trước đó vào ngày 15 tháng 11, Gidiplus Limited, dịch vụ máy rút tiền tự động tập trung vào tài sản tiền điện tử (CATM) bị FCA đưa ra thông báo quyết định từ chối đơn đăng ký. Theo báo cáo chính thức dài 16 trang, Gidiplus không đáp ứng “điều kiện đăng ký” theo luật MLR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *