Elon Musk, Cathie Wood và Jack Dorsey đều tin tưởng vào tương lai của tiền điện tử

Elon Musk, cùng với Cathie Wood và Jack Dorsey, đã livestream vào ngày 24 tháng 5 trên kênh của Ark Invest. Họ đã nói về các chủ đề khác nhau, bao gồm cả tương lai của tiền điện tử và hy vọng đối với bitcoin. Mỗi cá nhân đều đưa ra quan điểm của họ nhưng một điều mà cả ba đồng ý là tương lai của tiền điện tử. Tất cả đều đồng ý về vai trò quan trọng của tiền điện tử trong tương lai của thế giới. Thông tin chi tiết tygiacoin chia sẻ sau đây.

Quan điểm của Elon Musk về tiền điện tử

Elon Musk nói rằng một ngày nào đó, ông hy vọng tiền điện tử có thể làm cho khái niệm về tiền hiệu quả hơn. Ông cũng nói rằng điều này sẽ làm cho giảm sự can thiệp của chính phủ. Theo tỷ phú, tiền điện tử sẽ mang lại lợi ích và trao quyền cho mọi người, giúp họ kiểm soát nhiều hơn đối với chính phủ.

Quan điểm của Elon Musk về tiền điện tử

Elon nói thêm rằng chính phủ không khác gì một tập đoàn lớn. Ông nói thật kỳ lạ khi mọi người ghét các tập đoàn và khen ngợi nhà nước. Người sáng lập Tesla tin rằng những người ghét tập đoàn cũng phải ghét chính phủ.

Quan điểm của Cathie Wood và Jack Dorsey

Cathie Wood, người đứng đầu Ark Invest nói rằng tiền điện tử không chỉ mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp mà còn giúp người dùng bình thường chống lại lạm phát tăng cao.

Người sáng lập Twitter và Giám đốc điều hành Square Jack Dorsey tuyên bố rằng chính sách tiền tệ hiện tại là bất lợi và tìm cách tập trung quyền lực vào tay những người quyền lực nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *