Kế hoạch mở rộng quy mô Cardano chuyển sang giai đoạn Basho cho năm 2022

Cardano công bố một số phát triển thú vị cho năm 2022 để đối phó với sự gia tăng dự kiến ​​trong phát triển dApp. Sự phát triển của Cardano cho năm 2022 sẽ diễn ra dày đặc và nhanh chóng. BeInCrypto gần đây đã báo cáo về vlog giáo dục của Charles Hoskinson, nơi ông vạch ra Lộ trình Cardano cho năm 2020. Trong báo cáo, người ta lưu ý rằng công ty đứng sau Cardano sẽ không tiếc chi phí phát triển các cải tiến cả trong và ngoài chuỗi để mở đường cho một mở rộng hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung. Thông tin chi tiết tygiacoin chia sẻ sau đây.

Công ty đứng sau Cardano cho biết sẽ cải tiến trong và ngoài chuỗi

Sự phát triển của Cardano trong năm 2022 sẽ diễn ra dày đặc và nhanh chóng theo như báo cáo mà Charles Hoskinson đã đưa ra trên vlog giáo dục, nơi ông đã vạch ra Lộ trình của Cardano cho năm 2020. Bên cạnh đó, báo cáo còn cho biết thêm công ty đứng sau Cardano sẽ không tiếc chi phí trong việc phát triển các cải tiến cả trong và ngoài chuỗi để mở đường cho việc mở rộng hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung. Mở đầu cho năm 2022 chính là sự kiện cardana tiến vào giai đoạn Basho. Đây là thời kỳ mà ​​các nguồn lực sẽ được đầu tư vào việc tối ưu hóa và mở rộng quy mô để đối phó với sự gia tăng dự kiến ​​của các ứng dụng phi tập trung dựa trên mạng lưới.

Những cải tiến của công ty đứng sau Cardano

Cải tiến trên dây chuyền

Một trong những cải tiến trên chuỗi sẽ là tăng kích thước khối, theo sau mức tăng gần đây từ 8KB lên 72KB. Pipelining, nơi các quá trình song song xảy ra để cải thiện thông lượng, sẽ làm giảm thời gian truyền khối bằng cách kết hợp xác thực và truyền. Các khối dự kiến ​​sẽ tiếp cận được 95% đối tượng ngang hàng trong vòng năm giây. Một cải tiến trên chuỗi khác sẽ là xác nhận đầu vào. Chúng cải thiện thời gian và thông lượng truyền khối, hướng đến việc làm tăng số lượng giao dịch trên mỗi giây. Bên cạnh đó, mạng lưới cũng sẽ có những cải tiến về bộ nhớ trong Unspent Transaction Output (UTXO), phân phối stake và phân phối stake trực tiếp.

Mô hình UTXO có thể mở rộng bao gồm các cải tiến đối với ngôn ngữ Plutus scripting. Các cải tiến là Reference Inputs (Cardano Improvement Proposal-0031), Plutus Datums (CIP-0032), và script-sharing (CIP-0033). Sẽ có những cải tiến về node để làm trơn tru stake và phân phối phần thưởng. Một số phần của trạng thái giao thức sẽ được lưu trữ trên đĩa, có nghĩa là các hệ thống có RAM hạn chế sẽ có thể vận hành các nút trong trường hợp chúng có đủ dung lượng lưu trữ và khả năng mở rộng sẽ không còn là vấn đề.

Cải tiến ngoài chuỗi

Ngoài ra còn có những cải tiến ngoài chuỗi được lên kế hoạch cho giai đoạn Basho. Sidechains sẽ được giới thiệu lần đầu tiên. Một sidechain là một blockchain được kết nối với blockchain chính thông qua một cầu nối để cho phép các token từ một chuỗi này được sử dụng trong một chuỗi khác và quay trở lại chuỗi chính. Các sidechains từ Ethereum Virtual Machine sẽ kết nối với blockchain Cardano chính bao gồm Milkomeda và Mamba.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *