Tìm hiểu về dự án PhotoChromic (PHCR)

PhotoChromic (PHCR) mang đến một ý tưởng ứng dụng mới dành cho các NFT. Huobi Global sẽ niêm yết PHCR (PhotoChromic) lên nền tảng Primelist vào ngày 16 tháng 2. Thông tin chi tiết tygiacoin chia sẻ sau đây.

*Lưu ý: bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, tuyệt đối không được xem là khuyến nghị đầu tư*

PhotoChromic (PHCR) là gì?

PhotoChromic là một dự án chuyên sử dụng NFT để mã hóa danh tính của người dùng. Dự án sẽ tích hợp NFT với danh tính của người dùng để phát triển một mô hình quản lý sinh trắc học trên blockchain được gọi là Self-Sovereign (SSI). Ý tưởng của PhotoChromic là sử dụng token PHCR (tiêu chuẩn ERC-20) trao lại quyền kiểm soát và quyền sở hữu danh tính kỹ thuật số cho người dùng. Dự án cho phép mọi người sở hữu, xác minh, kiểm soát việc chia sẻ và sử dụng danh tính, cũng như thông tin cá nhân của họ thông qua một NFT. Như vậy, PhotoChromic đã tạo ra một trường hợp ứng dụng mới dành cho các NFT hiện có trên thị trường tiền mã hóa. Thay vì trước đó, NFT chỉ được sưu tập theo sở thích cá nhân mà không được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực khác.

Một số tính năng chính: 

  • Identity
  • Gaming Defi
  • Utility

Roadmap

Q2/2022: phát hành NFT xác minh sinh trắc học

Q3/2022: giới thiệu layer 2 Scaling

Q3/2022: chia sẻ dữ liệu có chọn lọc với các đối tác đã chọn

Q4/2022: chuyển đổi sang Web3

Nhà đầu tư và cố vấn chiến lược

Phân phối và khóa token

Chi tiết mở bán PHCR trên Huobi Primelist

Những mốc thời gian cần lưu ý

  • Thời gian tính volume giao dịch dành cho những người tham gia hàng phổ thông từ 20h ngày 11.02.2022 tới 16h45 ngày 16.02.2022 (Tính trung bình tối thiểu 200$)
  • Thời gian snapshot HT dành cho người dùng tham gia bằng việc nắm giữ HT: 23h ngày 12.02.2022 tới 22h59 ngày 15.02.2022 (Tối thiểu 300 HT)

Đăng ký mua PHCR tại đây: https://www.huobi.com/en-us/topic/primelist/?code=PHCR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *