Tag Archives: steem

STEEM là gì? – những thông tin cần biết

Khái niệm về STEEM Steem là một loại tiền điện tử được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nền tảng Steemit – một nền tảng truyền thông xã hội dựa trên blockchain. Người dùng tạo và lưu trữ nội dung của họ trên Steemit giống như các nền tảng tin tức khác như […]