Hướng dẫn cách vẽ đường kháng cự và hỗ trợ đơn giản nhất

Nội dung.

Hướng dẫn cách vẽ đường kháng cự và hỗ trợ

Công việc đầu tiên và rất quan trọng đối với các nhà giao dịch là vẽ đường hỗ trợ, kháng cự chính xác trên biểu đồ để có thể đánh giá được tình hình thị trường. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước để vẽ đường hỗ trợ, kháng cự một cách chính xác nhằm giúp bạn phân tích thị trường hiệu quả hơn.

Cách vẽ đường kháng cự

Bước 1: Xác định sự chống đối trên khung thời gian lớn nhất.

Để tiến hành giao dịch trong khung thời gian H4, nhà đầu tư cần phân tích sự kháng cự trên khung thời gian cao hơn là W1. Mục đích của việc này là loại bỏ các tín hiệu không cần thiết và xác định rõ hơn xu hướng giá chính xác.

Đơn giản chỉ cần xác định các điểm đánh dấu trong quá khứ, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định về mức độ chống lại bằng việc kết nối các điểm này với nhau.

Việc vẽ đường kháng cự là một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật số. Để vẽ đường này, ta cần biết giá trị đỉnh và đáy của một sóng. Sau đó, ta chia độ dài giữa hai đáy thành bốn phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 50% giữa đỉnh và đáy. Kế tiếp, ta phải chia độ dài giữa đáy và đường ngang 50% thành hai phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 25% giữa đáy và đường ngang 50%. Tiếp
Việc vẽ đường kháng cự là một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật số. Để vẽ đường này, ta cần biết giá trị đỉnh và đáy của một sóng. Sau đó, ta chia độ dài giữa hai đáy thành bốn phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 50% giữa đỉnh và đáy. Kế tiếp, ta phải chia độ dài giữa đáy và đường ngang 50% thành hai phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 25% giữa đáy và đường ngang 50%. Tiếp

Các nguyên tắc về vẽ đường kháng cự.

 • Đường kết nối tốt nhất là đường đi qua nhiều đỉnh nhất.
 • Khi tiến đến giá hiện tại, việc đánh giá diễn biến giá cần dựa trên dữ liệu gần hơn để đảm bảo tính chính xác. Nếu sử dụng dữ liệu xa hơn thì sẽ không đảm bảo được tính chính xác của đánh giá.
 • Khi muốn đi qua nhiều điểm, thì tốt nhất là chọn tuyến đường có nhiều điểm và ít lối rẽ. (Sách giáo khoa môn Toán khối 12)
 • Trong trường hợp cần, đường nối này không được cắt ngang qua thân đèn.
 • Không nên tạo quá nhiều đường sẽ khiến biểu đồ trở nên lộn xộn và khó hiểu.
 • Bước 2: Chuyển xuống khung thời gian thấp hơn để xác định chính xác hơn.

  Bạn sẽ sửa đổi lại liên kết giữa các đỉnh trong khoảng thời gian W1 để phù hợp với biểu đồ ngày (1D). Sau đó, nhà giao dịch sẽ chuyển sang khoảng thời gian D1 để xác định mức hỗ trợ.

  Người giao dịch sẽ thực hiện xác định các khu vực đỉnh và kết nối chúng với nhau liên tiếp. Đồng thời, đường kết nối này càng đi qua nhiều đỉnh và mẫu hình đuốc càng tốt, tuy nhiên không được cắt ngang qua phần thân của đuốc.

  Việc vẽ đường kháng cự là một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật số. Để vẽ đường này, ta cần biết giá trị đỉnh và đáy của một sóng. Sau đó, ta chia độ dài giữa hai đáy thành bốn phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 50% giữa đỉnh và đáy. Kế tiếp, ta phải chia độ dài giữa đáy và đường ngang 50% thành hai phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 25% giữa đáy và đường ngang 50%. Tiếp
  Việc vẽ đường kháng cự là một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật số. Để vẽ đường này, ta cần biết giá trị đỉnh và đáy của một sóng. Sau đó, ta chia độ dài giữa hai đáy thành bốn phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 50% giữa đỉnh và đáy. Kế tiếp, ta phải chia độ dài giữa đáy và đường ngang 50% thành hai phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 25% giữa đáy và đường ngang 50%. Tiếp

  Bước 3: Di chuyển xuống ô nhập lệnh.

  Trước khi thực hiện thao tác ở ô H4, nhà giao dịch cần phải tìm kiếm các điểm kháng cự. Tuy nhiên, các điểm này không thể được phát hiện trên các khung thời gian như H4 hay D1. Do đó, quy tắc vẽ tương tự sẽ được sử dụng trên các khung thời gian lớn hơn. Tại đây, nhà giao dịch sẽ thực hiện lệnh sau khi đã phân tích và tìm ra các điểm kháng cự.

  Bước 4: Loại bỏ các khu vực đỉnh không trùng nhau.

  Nhà giao dịch sẽ thực hiện việc lọc các đỉnh không trùng nhau sau khi đối chiếu các đỉnh trong 3 khung thời gian khác nhau, nhằm tìm ra các khu vực chống lại quan trọng và thực hiện giao dịch.

  Việc vẽ đường kháng cự là một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật số. Để vẽ đường này, ta cần biết giá trị đỉnh và đáy của một sóng. Sau đó, ta chia độ dài giữa hai đáy thành bốn phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 50% giữa đỉnh và đáy. Kế tiếp, ta phải chia độ dài giữa đáy và đường ngang 50% thành hai phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 25% giữa đáy và đường ngang 50%. Tiếp
  Việc vẽ đường kháng cự là một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật số. Để vẽ đường này, ta cần biết giá trị đỉnh và đáy của một sóng. Sau đó, ta chia độ dài giữa hai đáy thành bốn phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 50% giữa đỉnh và đáy. Kế tiếp, ta phải chia độ dài giữa đáy và đường ngang 50% thành hai phần bằng nhau và vẽ một đường ngang ở mức 25% giữa đáy và đường ngang 50%. Tiếp

  Để thu gọn những khu vực đỉnh không đáng kể, chúng ta cần so sánh và ghi lại chỗ đỉnh trùng lặp. Tiếp theo, chúng ta liên kết các khu vực đỉnh này với nhau để xác định vùng chống lại. Khi đó, nhà giao dịch có thể đợi giá phản ứng tại vùng chống lại để mua vào hoặc đợi giá đột phá để bán.

  Cách vẽ đường hỗ trợ

  Để bắt đầu vẽ đường hỗ trợ, ta cần xác định mức hỗ trợ trên khung thời gian lớn hơn. Sau đó, nhà giao dịch sẽ chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm vào lệnh. Quá trình này thực hiện tương tự khi vẽ đường kháng cự. Các bước chi tiết để thực hiện việc vẽ đường hỗ trợ như sau:

  Bước 1: Xác định xu hướng trên khung thời gian lớn nhất.

  Để tìm ra sự hỗ trợ gần với mức giá hiện tại, nhà đầu tư sẽ kết nối các khu vực đáy trên đồ thị W1 với nhau. Quy tắc kết nối sẽ tương tự như ở mức kháng cự phía trên, tức là không được cắt ngang qua thân nến và càng đi qua nhiều đáy và râu nến càng tốt.

  Việc vẽ đường hỗ trợ làm sao để đưa ra dự đoán chính xác về giá trị của tài sản trong tương lai. Để vẽ đường hỗ trợ, chúng ta cần tìm điểm thấp nhất trên biểu đồ giá và kết nối nó với điểm thấp tiếp theo. Quá trình này tiếp tục cho đến khi chúng ta có được một đường thẳng hỗ trợ chính xác. Đường hỗ trợ sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định đầu tư và dự đoán giá trị tài sản trong tương lai.
  Việc vẽ đường hỗ trợ làm sao để đưa ra dự đoán chính xác về giá trị của tài sản trong tương lai. Để vẽ đường hỗ trợ, chúng ta cần tìm điểm thấp nhất trên biểu đồ giá và kết nối nó với điểm thấp tiếp theo. Quá trình này tiếp tục cho đến khi chúng ta có được một đường thẳng hỗ trợ chính xác. Đường hỗ trợ sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định đầu tư và dự đoán giá trị tài sản trong tương lai.

  Bước 2: Tiếp tục cuộn xuống đến khung thời gian dưới hơn.

  Sau khi điều chỉnh các đường hỗ trợ tại thời điểm W1 để phù hợp với thời điểm D1, Nhà giao dịch sẽ tiến hành xác định các đáy và nối chúng lại với nhau.

  Việc vẽ đường hỗ trợ làm sao để đưa ra dự đoán chính xác về giá trị của tài sản trong tương lai. Để vẽ đường hỗ trợ, chúng ta cần tìm điểm thấp nhất trên biểu đồ giá và kết nối nó với điểm thấp tiếp theo. Quá trình này tiếp tục cho đến khi chúng ta có được một đường thẳng hỗ trợ chính xác. Đường hỗ trợ sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định đầu tư và dự đoán giá trị tài sản trong tương lai.
  Việc vẽ đường hỗ trợ làm sao để đưa ra dự đoán chính xác về giá trị của tài sản trong tương lai. Để vẽ đường hỗ trợ, chúng ta cần tìm điểm thấp nhất trên biểu đồ giá và kết nối nó với điểm thấp tiếp theo. Quá trình này tiếp tục cho đến khi chúng ta có được một đường thẳng hỗ trợ chính xác. Đường hỗ trợ sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định đầu tư và dự đoán giá trị tài sản trong tương lai.

  Bước 3: Hãy di chuyển xuống phần khung thời gian và nhập lệnh.

  Bước đầu tiên sẽ bắt đầu với việc tìm kiếm những đường hỗ trợ, kháng cự mới mà không được phát hiện trong khung thời gian lớn. Trader sẽ không điều chỉnh các vùng hỗ trợ của khung thời gian 1 tuần, 1 ngày trong giai đoạn này. Sau đó, giữ lại các khu vực đáy quan trọng và liên kết chúng với nhau để tạo thành các đường kháng cự.

  Việc vẽ đường hỗ trợ làm sao để đưa ra dự đoán chính xác về giá trị của tài sản trong tương lai. Để vẽ đường hỗ trợ, chúng ta cần tìm điểm thấp nhất trên biểu đồ giá và kết nối nó với điểm thấp tiếp theo. Quá trình này tiếp tục cho đến khi chúng ta có được một đường thẳng hỗ trợ chính xác. Đường hỗ trợ sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định đầu tư và dự đoán giá trị tài sản trong tương lai.
  Việc vẽ đường hỗ trợ làm sao để đưa ra dự đoán chính xác về giá trị của tài sản trong tương lai. Để vẽ đường hỗ trợ, chúng ta cần tìm điểm thấp nhất trên biểu đồ giá và kết nối nó với điểm thấp tiếp theo. Quá trình này tiếp tục cho đến khi chúng ta có được một đường thẳng hỗ trợ chính xác. Đường hỗ trợ sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định đầu tư và dự đoán giá trị tài sản trong tương lai.

  Để thực hiện lệnh Mua, chúng ta chỉ cần đợi tình hình giá phản ứng tại khu vực hỗ trợ này. Hoặc nếu muốn thực hiện lệnh Bán, chúng ta có thể đợi cho đến khi giá đột phá ra khỏi đường hỗ trợ.

  Kết luận

  Cách thức vẽ đường kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị được trình bày rõ ràng trong bài viết này. Đối với những nhà giao dịch chuyên nghiệp, việc này rất đơn giản. Tuy nhiên, đối với những người mới bắt đầu, họ cần phải rèn luyện thường xuyên để đạt được khả năng tự tin vẽ đường hỗ trợ kháng cự và thực hiện các giao dịch thành công với các vùng giá quan trọng này.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *