Thông số nguồn và tốc độ đào của một số vga Nvidia , Ati

THE RX470 4GB

THE RX470 4GB GPU HASHRATES

COIN POWER CORE/MEMORY HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2050 24.5MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2050 28.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS +-750H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS +-270 SOL/S

THE RX470 8GB

THE RX470 8GB GPU HASHRATES

Xem thêm: Giá tiền ảo hôm nay

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2100 25.0MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2100 29.0MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS 1260/+-2100 +-750H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS 1260/+-2100 +-270H/S

THE RX480 4GB

THE RX480 4GB GPU HASHRATES

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 26.4MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 30.2MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS –/– 800H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS –/– 270H/S

THE RX480 8GB

THE RX480 8GB GPU HASHRATES

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 26.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 31.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS –/– 800H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS –/– 270H/S

THE RX570 8GB

THE RX570 8GB GPU HASHRATES

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 125 WATTS 1250/2150 26.5MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1100/2175 28.3MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) — WATTS –/– 600H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 290 SOLS/S

THE RX580 8GB

THE RX580 8GB GPU HASHRATES

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 135 WATTS 1400/2150 26.8MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS 1400/2150 29.3MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) — WATTS –/– 650H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 315 SOLS/S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *