Hướng dẫn tăng hiệu năng đào từ 3-8% cho VGA RX

Nhiều bạn đang sử dụng card RX để đào coin trên pool EtherMiner nhưng hiệu năng chưa cao. Mình xin hướng dẫn cách tăng năng suất từ 3-8% mà không ảnh hưởng gì đến thiết bị như sau:

1. TRƯỜNG HỢP ĐÀO ETH Ở POOL ETHERMINER, mở file config.txt, sửa (phải có) như sau:

pool asia1.ethermine.ga:4444
-pool2 eu1.ethermine.ga:4444
-wal ví_ETH
-worker TÊN_MÁY
-fret 0
-ptimeout 0
-logdir .logs
2. TRƯỜNG HỢP ĐÀO ETC Ở POOL ETHERMINER, mở file config.txt, sửa (phải có) như sau:

-pool asia1-etc.ethermine.ga:14444
-pool2 eu1-etc.ethermine.ga:14444
-wal ví_ETC
-worker TÊN_MÁY
-fret 0
-ptimeout 0
-logdir .logs

 

  • Mở file start_miner.bat: bỏ 2 dấu :: ở đầu dòng  ::start phoenixboost.bat để tăng tốc
  • Chạy lại file start_miner.bat và hưởng thành quả tốc tăng 3->8% tùy loại RAM và timing
  • Devfee khi tăng tốc là 1%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *