Tag Archives: tăng tốc độ đào coin

Hướng dẫn tăng hiệu năng đào từ 3-8% cho VGA RX

Nhiều bạn đang sử dụng card RX để đào coin trên pool EtherMiner nhưng hiệu năng chưa cao. Mình xin hướng dẫn cách tăng năng suất từ 3-8% mà không ảnh hưởng gì đến thiết bị như sau: 1. TRƯỜNG HỢP ĐÀO ETH Ở POOL ETHERMINER, mở file config.txt, sửa (phải có) như sau: –pool asia1.ethermine.ga:4444 -pool2 eu1.ethermine.ga:4444 […]