Ethereum (ETH) - Live Ether price and market cap


Ethereum Rank 2
$210.784540
Ethereum Rank 2
Website Twitter
107,847,358 ETH

Ethereum
Ethereum
ETH

Ethereum Price Ethereum
$210.7845

Ethereum 24h Vol
$7,851,698,277

Ethereum Market Cap
$22,732,555,691

24h Vol
784,943 BTC
1 H
-0.55 %
24 H
-2.72 %
7 d
11.54 %
Today Ethereum price in US dollars is currently 210.78 USD, and if converted to Bitcoin is 0.02107236 BTC. A total of 2,272,598 coin's are currently circulating in the Market. Ethereum prices are currently experiencing a change of -2.72 % Over the past 24 hours 78.517 triệu USD Ethereum has been traded on Crypto Exchanges. Get Ethereum's progress by adding it to your favourites and creating a free portfolio if you wish.
Full Name
Ethereum
Symbol
ETH
Algorithm
Ethash
BTC Price
0.02107236 BTC
BTC Market
2,272,598 BTC
BTC 24h Vol
784,943 BTC
Total Coins Mined
107,847,358 ETH
1h
-0.55 %
24h
-2.72 %
7d
11.54 %
Twitter
Facebook
Share Ethereum Price


Charts EthereumICO Details

ICO Details


)

Ethereum là một nền tảng phi tập trung chạy các hợp đồng thông minh: các ứng dụng chạy chính xác như được lập trình mà không có bất kỳ khả năng ngừng hoạt động, kiểm duyệt, gian lận hoặc can thiệp của bên thứ ba.

Các ứng dụng này chạy trên một blockchain được xây dựng tùy chỉnh, cơ sở hạ tầng chung và toàn cầu có thể di chuyển giá trị xung quanh và thể hiện quyền sở hữu tài sản. Điều này cho phép các nhà phát triển tạo thị trường, lưu trữ các khoản nợ hoặc lời hứa, chuyển tiền theo hướng dẫn đã có từ lâu và nhiều thứ khác chưa được phát minh, tất cả đều không có rủi ro đối tác trung gian hoặc đối tác.

Team phát triển:

    Vitalik Buterin: Người tạo ra Ethereum.
    Mihai Alisie: Đồng sáng lập Ethereum.
    Anthony Di Iorio: Đồng sáng lập Ethereum.

Tìm hiểu: Ethereum là gì ?

 

ICO Status Finished
Token Supply 72009990.5
Start Date 2014-07-22
End Date 2014-09-02
Fund Raised (BTC) 31,529 BTC
Fund Raised (USD) 18500000
Start Price (USD) 0.0005
Security Audit Company DejaVu Security
ICO Legal Form Foundation
ICO Jurisdiction Switzerland
Legal Advisers MME
Blog https://blog.ethereum.org/
White Paper https://github.com/ethereum/wiki/wiki/%5BEnglish%5D-White-Paper