Lưu trữ thẻ: Stellar

Nhứng hiểu biết về Stellar, Stellar là gì?

Dash

Định nghĩa về Stellar Stellar (XLM) là một công nghệ thanh toán phi tập trung nguồn mở, được xây dựng dựa trên tiền đề rằng cộng đồng quốc tế cần một mạng lưới tài chính toàn cầu mở cho bất kỳ ai. Stellar muốn thực hiện các giao dịch tiền tệ rẻ hơn, nhanh hơn […]