Lưu trữ thẻ: Factom

Factom coin(FCT) là gì?

Nhà sáng lập: Paul Snow và Davis Johnston Ngày phát hành: 31/05/2015 Cung cấp tuần hoàn hiện tại:  8.745.102 FCT Giá hiện tại: $25,57/FCT Thứ hạng: 83 Vốn hóa thị trường: 223.596.517 $ tương đương 27.363 BTC Tổng khối lượng giao dịch trong 24h: 6.823.090 $. Sàn hỗ trợ giao dịch: FCT được giao dịch nhiều nhất […]