Lưu trữ thẻ: Circle X

Thế nào là Circle X và Sàn Crypto kiểu mới sẽ thách thức Coinbase

Startup của Circle được hậu thuẫn bởi VC có kế hoạch tạo ra một loại quán rượu nhỏ Crypto trong tương lai không xa, Circle đã mua lại sàn Poloniex và Thông tin này được đưa ra , được công bố vào ngày 26/02. Đáng chú ý đây là một trong những vụ mua lại […]