Tháng 11 này điều gì có thể sảy ra với Bitcoin và tiền ảo

Sau ba tháng giảm giá liên tục từ tháng 8 giá bitcoin hiện nay đang ổn định ở mức khoảng 6300$. Vậy điều gì có thể say ra với Bitcoin và tiền ảo trong tháng 11 này

Biểu đồ nến cao thấp Bitcoin

Theo biểu đồ cao thấp được cung cấp tại tygiacoin.com thì giá bitcoin có mức giảm thấp nhất ở tháng 10 trong 3 tháng cũng như 1 năm qua.

Giá bitcoin tháng 11 từ 2010 đến 2017

Nhìn vào biểu đồ giá bitcoin các tháng 11 từ năm 2010 ngoại trừ 2011 thì đều có su hướng tăng đặc biệt là 2013 và 2017.

Người tháo chạy đã hết

Cũng trên biểu đồ nến cao thấp chúng ta có thể mức giảm đã giảm dần trong 1 năm qua điều đó cho thấy lượng người bán tháo đã gần như cạn

Và lần trước đó giảm giá 3 tháng liên tục là 2015 cụ thể tháng 3/2015 giảm 4%, tháng 4/2015 2,7% và tháng 5/2015 giảm 2,8% sau đó cũng kết thúc với việc tăng giá trở lại.

Vì vậy, có thể nói Bitcoin sẽ lặp lại mô hình đó và kết thúc 3 tháng giảm trong tháng mười một, theo phân tích theo mùa và nghiên cứu kỹ thuật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *