Có thêm 1 ngân hàng lớn Euro Exim bank sử dụng công nghệ Ripple

Thêm một ngân hàng lớn sử dụng hệ thống thanh toán của Ripple và công ty đầu tiên áp dụng xRapid là Euro Exim Bank và họ vừa tiết lộ kế hoạch sử dụng xCurent.

Hiện tại của công ty cho một thí điểm của Hệ thống Tài chính Thương mại mới. Tin tức nổi lên sau khi người đứng đầu bộ phận tuân thủ và hoạt động của ngân hàng Graham Bright nói chuyện với Global Trade Review để thảo luận về thông báo này.

Caption

Euro Exim Bank đã sử dụng dịch vụ nhắn tin xC hiện tại được một thời gian nhưng họ dự định mở rộng phạm vi sử dụng sang một hệ thống mới thực hiện giao dịch tài chính thương mại vào hệ thống nhắn tin dựa trên blockchain Ripple. Theo báo cáo của ZyCrypto , ý tưởng của việc này là phân cấp hệ thống nhắn tin mà SWIFT đã sử dụng trong một thời gian dài để giúp gửi tin nhắn dịch vụ tài chính nhanh hơn và rẻ hơn.

xRapid là một sản phẩm tương đối mới xuất hiện trên thị trường tài chính vào tháng 10 năm 2018 và kể từ đó, nó đã được áp dụng rộng rãi. Hệ thống thanh toán của Ripple sử dụng xRapid đã có hơn 200 khách hàng trên khắp thế giới đang được mở rộng mỗi ngày. Tương lai của đồng Xrp càng có triển vọng khi được sử dụng thực tế nhiều hiện giá xrp hôm nay là 0.33$ tăng 15% trong 24h qua.

Ngân hàng có thể phá vỡ kỷ lục khi trở thành ngân hàng đầu tiên áp dụng xRapid cho thanh toán xuyên biên giới. Euro Exim đặt mục tiêu đạt được điều này vào cuối quý đầu tiên của năm 2019 trong khi giai đoạn thử nghiệm của Hệ thống Tài chính Giao dịch sẽ được thử nghiệm sau đó trong năm.

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *