Tag Archives: Phi tập trung

Yếu tố sống còn của Bitcoin Tại sao lại là Phi tập trung (Decentralize) lại là yếu tố sống còn của Bitcoin

Bitcoin, Dash hay các loại tiền điện tử hay được nhác đến khi nói về khái niệm phi tập trung khi nhắc đến , nhưng nó quan trọng thế nào? Vì sao tính chất phi tập trung lại quan trọng đến vậy? Điều gì chứng minh rằng phi tập trung sẽ là bước phát triển […]