Lưu trữ thẻ: Kyber Network

Kyber Network là gì? Cùng Tìm hiểu về sàn giao dịch Kyber Network? Và Tại sao lại được Vitalik Buterin hỗ trợ?

Định nghĩa về Kyber Network là gì? Một trong số những dự án được mong đợi nhất của Singapore; Kyber Network là một sàn giao dịch phân quyền dựa trên nền tảng Blockchain. Thoạt nhìn, họ đang thiết lập một hệ thống dự trữ để đảm bảo cho các giao dịch tức thì. Một cái […]