Lưu trữ thẻ: IOTA

IOTA là gì? Tìm hiểu về đồng tiền của Skynet

Chúng ta sẽ cũng tìm hiểu về nhưng vấn đề mà tôi thấy thú vị nhất trong lĩnh vực tiền số; đó là: Tầm nhìn: Mục tiêu trong lâu dài của họ là gì? Họ có tiền năng như thế nào? Mối quan tâm: Nhưng dự án của họ có rủi ro gì? Trở ngại […]