Lưu trữ thẻ: Hướng dẫn sử dụng binance

Hướng dẫn mua bán trade coin trên Binance

Không giống như việc đăng ký tài khoản binance giao dịch trên sàn này khá đơn giản và thông minh vì có hẳn phiên bản tiếng việt cho người việt. Hướng dẫn sử dụng sàn Binance để trade coin 1. Truy cập vào menu Sàn giao dịch -> Cơ bản hoặc vào trực tiếp link […]