Tag Archives: Bitcoin và Vàng

Trong năm 2017 So găng Bitcoin và Vàng: Vàng tạo ra lợi nhuận 12%, trong khi Bitcoin tạo ra tới 1.116%

Trong thời gian gần đây Bitcoin đã làm cho giới đầu tư trở nên giàu hơn nhiều so với vàng , trong năm 2017, đồng tiền số này mang lại lợi nhuận 1.116%, bỏ xa so với con số chưa tới 12% do vàng mang lại. Để giải thích mức tăng theo cấp số mũ […]