Lưu trữ thẻ: Bitcoin là gì

Bitcoin là gì? – Lịch sử, thông tin, cách sử dụng, mua bán từ A đến Z

Bitcoin đang nổi lên như một hiện tượng cho các nhà đầu tư với tỷ giá bitcoin tăng vùn vụt, nhưng có nhiều người chưa có định nghĩa đúng cách về nó. Vì vậy tygiacoin.com xin đưa ra định nghĩa cụ thể về Bitcoin như sau. Về cơ bản Bitcoin là một dạng tiền mã hóa không […]