Lưu trữ thẻ: Bắt đáy bitcoin

Khi nào bitcoin và tiền ảo xuống đáy giá

Sau nhiều lần biến động tỷ giá coin mình có rút ra được một chút kinh nghiệm về việc bắt đáy của đồng bitcoin nói riêng và các đồng coin nói chung. Minh xin chia sẻ với các bạn như sau: Bài toán dưới dựa theo số liệu trên sàn Poloniex: Ngày 5-01-2017 : Đỉnh […]