Giá trị đồng Bitcoin như thế nào?

Điều gì tạo lên giá trị đồng Bitcoin

Đồng tiền số hóa Bitcoin nhận được rất nhiều sự quan tâm, thường xuyên tạo headlines, thu hút vô số nhà đầu tư cân nhắc sử dụng nó. Tuy nhiên, bitcoin lại không cần phụ thuộc vào chính phủ hay bên thứ ba ví dụ như ngân hàng. Giá trị của bitcoin lại khó để xác định. Có lẽ nhiều người sẽ băn khoăn: Điều gì làm nên giá trị của bitcoin?

Rất dễ hiều về giá trị của đồng Bitcoin đó là: Vì mọi người cần bitcoin. Giống như các loại tiền tệ khác, bitcoin không nằm ngoài quy luật cung-cầu. Nhìn lại một chút, ta thấy tiền tệ vẫn luôn là một công cụ hữu ích khiến giao thương dễ dàng hơn, cho phép người nắm giữ đổi hàng hóa này với hàng hóa khác thông qua giao dịch và sử dụng lời từ giao dịch đó để trao đổi, mua bán thêm các loại hàng hóa khác.

Trong khi giá trị của fiat currencies (USD, Yen, Pounds, VND…) phụ thuộc vào chính phủ, đơn vị tiền tệ như vàng bản than nó đã mang giá trị riêng. Hiện tại, bitcoin không hề giống các loại tiền tệ khác vì nó chưa được chấp nhận sử dụng trên toàn cầu. Vẫn có những ranh giới mà bitcoin chưa thể vượt qua. Tuy vậy, bitcoins vẫn được sử dụng như một nơi chứa đựng tiền tệ, lưu trữ tài sản và các loại dịch vụ mà có thể quy đổi thành tiền mặt.

Giá trị độc nhất của bitcoin là do mặc dù chưa được chính phủ công nhận và sử dụng rộng rãi, bitcoin đã tạo nên một hệ thống xanh mà nhiều người sẵn lòng giao dịch và chấp thuận. Trên thực tế, nhiều người cho rằng bitcoin có giá trị và quyền lực hơn các đồng tiền khác trong một số trường hợp nhất định, như trao đổi kĩ thuật số hoặc sử dụng xuyên biên giới. Hơn nữa, vì có một số lượng bitcoin nhất định, không cần lo lắng về lạm phát như tiền mặt. Ngoài ra, bitcoin có một điểm vượt trội là không cần kiểm duyệt (censorship-resistance). Bitcoin có thể được sử dụng trong các cuộc trao đổi. Những cuộc trao đổi này khi thực hiện bằng các loại tiền tệ khác thường cần kiểm duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *