96
Tiền Điện Tử
16,084
Thị Trường
124,115,113,254
Tổng thị trường
17,188,185,303
Volume 24H
52.3 %
Bitcoin Dominance

Thiết bị đào tiền ảo
Thông tin chuyên sâu về các thiết bị đào tiền ảo như thuật toán, điện năng, hiệu suất hash, giá và coin có thể đào được chi tiết đầy đủ

Nguồn
Thuật toán
nVidia GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
250 W
Nguồn
175 H/s
Hash Rate
USD 175.00
Radeon HD 7950 ZEC 180 H/s
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
140 W
Nguồn
180 H/s
Hash Rate
USD 150.00
Radeon R9 280x
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
250 W
Nguồn
200 H/s
Hash Rate
USD 286.76
Radeon RX 470 ZEC 220 H/s
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
220 H/s
Hash Rate
USD 600.00
Radeon Rx 480 ZEC 220 H/s
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
220 H/s
Hash Rate
USD 199.00
Radeon R9 390x ZEC 280 H/s
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
275 W
Nguồn
280 H/s
Hash Rate
USD 400.00
nVidia MSI P106-100 6GB Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
100 W
Nguồn
290 H/s
Hash Rate
USD 240.00
nVidia Asus GeForce GTX 1060 6GB Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
130w W
Nguồn
300 H/s
Hash Rate
USD 299.99
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070 G1 8GB Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
180 W
Nguồn
445 H/s
Hash Rate
USD 499.99
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070 Ti 8G Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
125 W
Nguồn
520 H/s
Hash Rate
USD 490.00
nVidia Geforce GTX 1080 TI ZCash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
250 W
Nguồn
680 H/s
Hash Rate
USD 700.00
Antminer B3
BitMain
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
328 W
Nguồn
780 H/s
Hash Rate
USD 480.00
nVidia EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 11GB Monero Mining
nVidia
Monero
CryptoNight
Thuật toán
GPU
Kiểu
308 W
Nguồn
910 H/s
Hash Rate
USD 799.99
Zcash Mining Rigs 1300H/s
MineShop
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
840 W
Nguồn
1.17 kH/s
Hash Rate
USD 2357.73
Zodiac 6-1060 GPU Mining Rig ZEC 1686H/s
BitMart
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
1.69 kH/s
Hash Rate
USD 3068.72
Nexus ZEC Mining Rig 2.4KH/s
MiningStore
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1300 W
Nguồn
2.4 kH/s
Hash Rate
USD 5600.00
Monero Mining Rig 3200 H/s
MineShop
Monero
CryptoNight
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
3.2 kH/s
Hash Rate
USD 2142.90
Olympian ZEC Mining Rig 3600 Sols/s
MiningStore
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1600 W
Nguồn
3.6 kH/s
Hash Rate
USD 5338.20
B1N MINER (8 GPU NVIDIA) ZEC 3760H/s
Bitech Mining
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1040 W
Nguồn
3.76 kH/s
Hash Rate
USD 6275.00
Maximus ZEC Mining Rig 4400 Sol/s
MiningStore
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1700 W
Nguồn
4.4 kH/s
Hash Rate
USD 5754.00
Monero Mining Rig 5000H/s
MineShop
Monero
CryptoNight
Thuật toán
Rig
Kiểu
650 W
Nguồn
5 kH/s
Hash Rate
USD 2262.57
Antminer Z9 mini
BitMain
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
266 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 850.00
Antminer Z9 Mini + PSU 10Ksol/s
Mineroo.io
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
300 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 1095.44
Antminer Z9 Mini + PSU 10Ksol/s
Crypto Drilling
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
300 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 1099.00
Antminer Z9 Mini + PSU 10Ksol/s
Bitech Mining
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
300 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 760.00
Antminer Z9 Mini + PSU 10Ksol/s
Coin Mining Central
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
300 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 689.66
Antminer Z9 + PSU 40Ksols/s
Crypto Drilling
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
40 kH/s
Hash Rate
USD 3799.00
Antminer Z9 + PSU 40Ksols/s
Bitech Mining
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
40 kH/s
Hash Rate
USD 2320.00
Antminer Z9 40.8 Ksols/s
BlokForge
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
40.8 kH/s
Hash Rate
USD 3599.00
Antminer Z9 + PSU 42 Ksols/s
Mineroo.io
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
970 W
Nguồn
42 kH/s
Hash Rate
USD 3688.80
Antminer Z9 + PSU 42 Ksols/s
Coin Mining Central
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
42 kH/s
Hash Rate
USD 2407.54
Innosilicon A9 ZMaster + PSU ZEC 50Ksol/s
Mineroo.io
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 3944.00
Innosilicon A9 ZMaster + PSU ZEC 50Ksol/s
Coin Mining Central
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 3252.76
Innosilicon A9 ZMaster + PSU ZEC 50Ksol/s
Bitech Mining
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 2800.00
Innosilicon A9 ZMaster 50 Ksols/s + PSU & Cable
Mining Store 5111
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 3834.00
Innosilicon A9 ZMaster + PSU ZEC 50Ksol/s
Crypto Drilling
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 4079.00
PinIdea RR-200 + PSU XMO 55KH/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
350 W
Nguồn
55 kH/s
Hash Rate
USD 2721.69
Baikal BK-N+ with PSU XMO 80KH/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
120 W
Nguồn
80 kH/s
Hash Rate
USD 554.71
BAIKAL GIANT N+ with PSU XMO 80KH/s
Coin Mining Central
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
120 W
Nguồn
80 kH/s
Hash Rate
USD 390.35
Baikal BK-N+ with PSU XMO 80KH/s
Crypto Drilling
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
120 W
Nguồn
80 kH/s
Hash Rate
USD 699.00
Baikal BK-N70 + PSU XMO 140KH/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
240 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 751.97
Baikal BK-N70 + PSU XMO 140KH/s
Coin Mining Central
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
240 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 650.57
Baikal BK-N70 + PSU XMO 140KH/s
Crypto Drilling
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
240 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 899.00
Antminer X3 + PSU XMO 220KH/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
465 W
Nguồn
220 kH/s
Hash Rate
USD 1590.63
Antminer X3 + PSU XMO 220KH/s
Crypto Drilling
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
465 W
Nguồn
220 kH/s
Hash Rate
USD 2229.00
Antminer X3
BitMain
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
500 W
Nguồn
220 kH/s
Hash Rate
USD 1255.00
Innosilicon A8+ CryptoMaster + PSU XMO 240Ksols/s
Crypto Drilling
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
480 W
Nguồn
240 kH/s
Hash Rate
USD 2299.00
Innosilicon A8+ CryptoMaster + PSU XMO 240Ksols/s
Bitech Mining
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
480 W
Nguồn
240 kH/s
Hash Rate
USD 2250.00
Innosilicon A8+ CryptoMaster + PSU XMO 240Ksols/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
480 W
Nguồn
240 kH/s
Hash Rate
USD 1850.86
Innosilicon A8+ CryptoMaster + PSU XMO 240Ksols/s
Coin Mining Central
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
480 W
Nguồn
240 kH/s
Hash Rate
USD 2212.06
Baikal BK-N240 + PSU XMO 480KH/s
Coin Mining Central
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
650 W
Nguồn
480 kH/s
Hash Rate
USD 1756.55
Baikal BK-N240 + PSU XMO 480KH/s
Crypto Drilling
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
650 W
Nguồn
480 kH/s
Hash Rate
USD 1799.00
Baikal BK-N240 + PSU XMO 480KH/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
650 W
Nguồn
480 kH/s
Hash Rate
USD 2023.95
nVidia GeForce GTX 750 Ti Ethereum Mining
nVidia
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
40 W
Nguồn
6 MH/s
Hash Rate
USD 150.00
Radeon HD 7870 ETH 10200 KH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
175 W
Nguồn
10.2 MH/s
Hash Rate
USD 140.00
Strix Radeon R7 370 ETH 15 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
110 W
Nguồn
12 MH/s
Hash Rate
USD 170.00
nVidia GeForce GTX 970 Ethereum Mining
nVidia
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
145 W
Nguồn
15.9 MH/s
Hash Rate
USD 520.00
Radeon R9 380 ETH 20 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
190 W
Nguồn
17 MH/s
Hash Rate
USD 240.00
Radeon R9 380x ETH 20 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
200 W
Nguồn
18 MH/s
Hash Rate
USD 300.00
Asus ROG Strix Radeon RX 570 O4G ETH 22 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
115 W
Nguồn
22 MH/s
Hash Rate
USD 239.99
Radeon R9 290x Tri-X ETH 22 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
290 W
Nguồn
22 MH/s
Hash Rate
USD 400.00
Radeon R9 Nano ETH 23 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
175 W
Nguồn
23 MH/s
Hash Rate
USD 880.00
Radeon R9 Fury X ETH 23.5 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
275 W
Nguồn
23.5 MH/s
Hash Rate
USD 680.00
Asus ROG Strix RX 580-O8G ETH 24 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
136 W
Nguồn
24 MH/s
Hash Rate
USD 439.95
Radeon RX 470 ETH 24 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
24 MH/s
Hash Rate
USD 600.00
Radeon Rx 480 ETH 25 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
25 MH/s
Hash Rate
USD 649.00
nVidia GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition Ethereum Mining
nVidia
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
31 MH/s
Hash Rate
USD 449.00
Radeon R9 HD 7990 ETH 36 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
375 W
Nguồn
36 MH/s
Hash Rate
USD 680.00
Radeon R9 295x2 ETH 50MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
500 W
Nguồn
46 MH/s
Hash Rate
USD 650.00
PandaMiner B5 Plus ETH 110MH/s
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
110 MH/s
Hash Rate
USD 2849.15
Shark Mini ETH 120MH/s
SharkMining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
500 W
Nguồn
122 MH/s
Hash Rate
USD 2590.00
Ethereum Mining Rig 125MH/s
MineShop
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
125 MH/s
Hash Rate
USD 2261.73
Ethereum Mining Rig 125MH/s
Mining Dudes
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
125 MH/s
Hash Rate
USD 2143.54
ETH Mining Rig Lite
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1000 W
Nguồn
130 MH/s
Hash Rate
USD 28,300.00
Thorium 6570 GPU ETH Mining Rig 144MH/s
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
144 MH/s
Hash Rate
USD 3781.80
Baikal mini 150MH/s Dash Miner
MineShop
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
40 W
Nguồn
150 MH/s
Hash Rate
USD 375.48
Thorium 6580 GPU ETH Mining Rig 160MH/s
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
700 W
Nguồn
160 MH/s
Hash Rate
USD 4087.60
ETH Mining Rig Classic
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1000 W
Nguồn
165 MH/s
Hash Rate
USD 29,600.00
Ethereum Mining Rig 170MH/s
MineShop
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
170 MH/s
Hash Rate
USD 2191.25
ETH Mining Rig Pro
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1200 W
Nguồn
170 MH/s
Hash Rate
USD 34,500.00
Ethereum Mining Rig 180MH/s
MineShop
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
900 W
Nguồn
180 MH/s
Hash Rate
USD 2380.23
ETH Mining Rig Elite
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1200 W
Nguồn
180 MH/s
Hash Rate
USD 30,000.00
Shark Pro ETH 180MH/s
SharkMining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
181 MH/s
Hash Rate
USD 3790.00
B0 MINER ETH 184MH/s
Bitech Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
184 MH/s
Hash Rate
USD 2472.00
Antminer E3 190 MH/s
CoinMiner
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
760 W
Nguồn
190 MH/s
Hash Rate
USD 1273.00
Antminer E3 + PSU 190MH/s
Mineroo.io
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
760 W
Nguồn
190 MH/s
Hash Rate
USD 1325.49
Antminer E3 + PSU 190MH/s
Bitech Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
760 W
Nguồn
190 MH/s
Hash Rate
USD 1450.00
Antminer E3
BitMain
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
760 W
Nguồn
190 MH/s
Hash Rate
USD 1262.00
A200 ETH Miner 200MH/s
Asic Miner Market
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1000 W
Nguồn
200 MH/s
Hash Rate
USD 2750.00
PandaMiner B3 Plus ETH 220MH/s
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1250 W
Nguồn
215 MH/s
Hash Rate
USD 1498.97
ETH Mining Rig Ambition 580
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
2000 W
Nguồn
220 MH/s
Hash Rate
USD 33,500.00
AM200 ETH Miner 230MH/s
Asic Miner Market
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1350 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 2699.00
PandaMiner B3 Pro ETH 230 MH/s
PandaMiner
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1250 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 2399.00
PandaMiner B3 Mute ETH 230MH/s
PandaMiner
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1150 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 2399.00
Imperium ETH Mining Rig 230MH/s
MiningStore
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1300 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 3577.00
PandaMiner B3 Pro (8G) + PSU ETH 230MH/s
Mineroo.io
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1250 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 2657.80
ETH Mining Rig Ambition 1070
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
2000 W
Nguồn
240 MH/s
Hash Rate
USD 37,900.00
Shark Extreme ETH 240MH/s
SharkMining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1200 W
Nguồn
241 MH/s
Hash Rate
USD 4590.00
B1 MINER ETH 248MH/s
Bitech Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1040 W
Nguồn
248 MH/s
Hash Rate
USD 2897.00
Antminer L3
Asic Miner Market
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
400 W
Nguồn
250 MH/s
Hash Rate
USD 1880.00
Innosilicon A10 ETHMaster + PSU 485MH/s
Crypto Drilling
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
850 W
Nguồn
485 MH/s
Hash Rate
USD 5689.00
Innosilicon A10 ETHMaster + PSU 485MH/s
Bitech Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
650 W
Nguồn
485 MH/s
Hash Rate
USD 5650.00
Antminer L3+ (504MH/s)
BitMain
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 209.00
L3+ Antminer
Miner Bros India
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 2800.00
Antminer L3++ LTC Mining Equipment 580 MH/s
IronVault
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 375.00
Antminer L3+ 504MH/s
Asic Miner Market
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 2900.00
L3+ Antminer
CoinMiner
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 3350.00
Antminer L3+ Litecoin Miner 504MH/s
BitMart
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 1091.24
Antminer L3+ with PSU 504MH/s
Mineroo.io
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 254.27
3 Rig Pack With 6 GPU's ETH 558MH/s
Mining Store 5111
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
2340 W
Nguồn
558 MH/s
Hash Rate
USD 7570.00
Antminer L3++ with PSU 580MH/s
Coin Mining Central
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
942 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 551.36
Antminer L3++ with PSU 580MH/s
Mineroo.io
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
942 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 380.73
Antminer L3++
BitMain
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
942 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 289.00
Antminer L3++ 580MH/s
CoinMiner
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 189.00
Antminer L3++ LTC 580 MH/s
GigaWatt
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
876 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 939.00
AntMiner L3++ 580MH/s
MiningCave
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 402.93
Baikal Quadruple 600MH/s Dash Miner
MineShop
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
160 W
Nguồn
600 MH/s
Hash Rate
USD 1395.35
Baikal Giant-A900 Dash Miner 900 MH/s
MineShop
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
217 W
Nguồn
600 MH/s
Hash Rate
USD 2682.86
Innosilicon A4+ LTCMaster 620MH/s
Mineroo.io
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
750 W
Nguồn
620 MH/s
Hash Rate
USD 1157.16
Baikal Giant-A900 DASH Miner 900MH/s
Asic Miner Market
Dash
Multiple
Thuật toán
ASIC
Kiểu
217 W
Nguồn
900 MH/s
Hash Rate
USD 800.00
5 x B1 Miner Pack ETH 241MH/s Mining Rig
Bitech Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
5200 W
Nguồn
1.21 GH/s
Hash Rate
USD 15,247.00
3 x B1 Miner Pack ETH 241MH/s
Bitech Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
3120 W
Nguồn
2.16 GH/s
Hash Rate
USD 8430.00
R1 AntRouter
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
Chip
Kiểu
4 W
Nguồn
5.5 GH/s
Hash Rate
USD 48.00
Dayun Zig Z1 with PSU VTC 6.8GH/s
Mineroo.io
Vertcoin
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
6.2 GH/s
Hash Rate
USD 5033.41
Dayun Zig Z1 XVG 6.8GH/s
Miner Bros
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
6.8 GH/s
Hash Rate
USD 5120.00
Avalon Nano BTC USB Mining Equipment 3.6 GH/s
Avalon
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
USB
Kiểu
7 W
Nguồn
7 GH/s
Hash Rate
USD 450.00
Dayun Zig Z1+ with PSU VTC 7.2GH/s
Crypto Drilling
Vertcoin
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.2 GH/s
Hash Rate
USD 4939.00
Dayun Zig Z1+ with PSU & Cable XVG 7.2 GH/s
Mining Store 5111
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.2 GH/s
Hash Rate
USD 5269.00
Dayun Zig Z1+ XVG 7.2GH/s
Miner Bros
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.2 GH/s
Hash Rate
USD 4299.00
Dayun Zig Z1+ with PSU VTC 7.25GH/s
Mineroo.io
Vertcoin
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.25 GH/s
Hash Rate
USD 5033.41
Dayun Zig Z1+ with PSU VTC 7.25GH/s
Bitech Mining
Vertcoin
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.25 GH/s
Hash Rate
USD 3500.00
Dayun Zig Z1+ with PSU VTC 7.25GH/s
Coin Mining Central
Vertcoin
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.25 GH/s
Hash Rate
USD 4163.53
AvalonMiner 741 BTC Mining Equipment 7.3 TH/s
Avalon
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
7.3 GH/s
Hash Rate
USD 798.00
Ebit E9 Plus
CoinMiner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1305 W
Nguồn
9 GH/s
Hash Rate
USD 3425.00
Baikal BK-X + PSU DASH 10GH/s
Coin Mining Central
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 1236.09
Baikal BK-X DASH Mining Equipment 10 GH/s
IronVault
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 1200.00
BAIKAL BK-X DASH 10 GH/s
Miner Bros India
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 1225.00
Baikal BK-X + PSU DASH 10GH/s
Crypto Drilling
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 1487.00
Baikal BK-X10 + PSU DASH 10GH/s
Mineroo.io
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 1386.95
Baikal Giant X10 Dash Miner 10GH/s
BitMart
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 2059.37
Baikal Giant X10 DASH Miner 10GH/s
Asic Miner Market
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 888.00
D3 Antminer
Miner Bros India
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
15 GH/s
Hash Rate
USD 1500.00
D3 Antminer
CoinMiner
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
15 GH/s
Hash Rate
USD 3900.00
D3 Antminer
BitMain
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
970 W
Nguồn
17 GH/s
Hash Rate
USD 176.00
Antminer D3 DASH 17 GH/s
GigaWatt
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
902 W
Nguồn
17 GH/s
Hash Rate
USD 800.00
Bitmain D3 DASH Miner 19.3GH/s
Asic Miner Market
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
19.3 GH/s
Hash Rate
USD 1350.00
Antminer D3 Dash Miner 19.3GH/s
BitMart
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
19.3 GH/s
Hash Rate
USD 818.71
Antminer D3 + PSU 19.3GH/s
Coin Mining Central
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
19.3 GH/s
Hash Rate
USD 910.91
USB - Stick Miner GekkoScience 2Pac BTC 25GH/s
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
USB
Kiểu
7.5 W
Nguồn
25 GH/s
Hash Rate
USD 62.27
Baikal Miner BK-G28 + PSU DASH 28GH/s
Coin Mining Central
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
28 GH/s
Hash Rate
USD 1691.42
Baikal Miner BK-G28 + PSU DASH 58GH/s
Miner Bros
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
28 GH/s
Hash Rate
USD 1785.00
Baikal Miner BK-G28 + PSU DASH 28GH/s
Bitech Mining
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
28 GH/s
Hash Rate
USD 1440.00
INNOSILICON A5 DASH Miner 30.2GH/s
Asic Miner Market
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
750 W
Nguồn
30.2 GH/s
Hash Rate
USD 2999.00
Antminer U3
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
USB
Kiểu
63 W
Nguồn
63 GH/s
Hash Rate
USD 83.00
Baikal BK-B + PSU DCR 160GH/s
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
410 W
Nguồn
160 GH/s
Hash Rate
USD 740.40
Baikal BK-B 160 GH/s
Miner Bros India
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
410 W
Nguồn
160 GH/s
Hash Rate
USD 599.00
Baikal GIANT-B Decred Miner 160GH/s
BitMart
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
410 W
Nguồn
160 GH/s
Hash Rate
USD 7630.00
Baikal BK-B + PSU DCR 160GH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
410 W
Nguồn
160 GH/s
Hash Rate
USD 899.00
Baikal BK-D + PSU DCR 280GH/s
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1100 W
Nguồn
280 GH/s
Hash Rate
USD 905.54
Baikal BK-D + PSU DCR 280GH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1100 W
Nguồn
280 GH/s
Hash Rate
USD 1599.00
Baikal D + PSU DCR 280GH/s
Bitech Mining
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1100 W
Nguồn
280 GH/s
Hash Rate
USD 990.00
FFMINER DECRED D18 + PSU 340GH/s
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
180W W
Nguồn
340 GH/s
Hash Rate
USD 769.76
SPx36 DASH 540 GH/s
Spondoolies
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
4400 W
Nguồn
540 GH/s
Hash Rate
USD 7000.00
OBELISK SC1 + PSU SC 550GH/s
Coin Mining Central
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
500 W
Nguồn
550 GH/s
Hash Rate
USD 7417.31
Antminer A3 815 GH/s
Miner Bros India
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1275 W
Nguồn
815 GH/s
Hash Rate
USD 199.00
Antminer A3
BitMain
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1275 W
Nguồn
815 GH/s
Hash Rate
USD 157.00
Antminer A3 + PSU SC 815GH/s
Mineroo.io
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1275 W
Nguồn
815 GH/s
Hash Rate
USD 271.10
AntMiner C1
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
1 TH/s
Hash Rate
USD 1000.00
AntMiner S5 Batch 5
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
590 W
Nguồn
1.16 TH/s
Hash Rate
USD 400.00
Avalon 4.1 BTC Mining Equipment – 1.3 TH/s
Avalon
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
990 W
Nguồn
1.3 TH/s
Hash Rate
USD 5765.04
Innosilicon D9 DecredMaster 2.1 TH/s
MiningCave
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
900 W
Nguồn
2.1 TH/s
Hash Rate
USD 9949.00
Innosilicon D9 DecredMaster + PSU DCR 2.4TH/s
Bitech Mining
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 1700.00
Innosilicon D9 DecredMaster + PSU DCR 2.4TH/s
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 1756.77
Innosilicon D9 DecredMaster + PSU DCR 2.4TH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
900 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 1869.00
Innosilicon D9 DecredMaster + PSU DCR 2.4TH/s
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 1255.67
Innosilicon D9 DecredMaster DCR 2.4Th/s
Mining Store 5111
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 2131.03
Antminer S4+
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1480 W
Nguồn
2.57 TH/s
Hash Rate
USD 1000.00
Innosilicon D9 2,8TH/s
MiningCave
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1230 W
Nguồn
2.8 TH/s
Hash Rate
USD 1846.98
FFMINER DS19 + PSU DCR 3.1TH/s
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
980 W
Nguồn
3.1 TH/s
Hash Rate
USD 1539.54
Avalon 6.0 BTC Mining Equipment 3.7 TH/s
Avalon
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1050 W
Nguồn
3.5 TH/s
Hash Rate
USD 18,102.96
Innosilicon S11 SiaMaster + PSU SC 3.8TH/s
Coin Mining Central
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
3.8 TH/s
Hash Rate
USD 1496.51
Innosilicon S11 SiaMaster + PSU SC 3.8TH/s
Bitech Mining
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
3.8 TH/s
Hash Rate
USD 1250.00
Avalon 4.1 BTC Mining Equipment 4.2 TH/s
Avalon
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2970 W
Nguồn
3.9 TH/s
Hash Rate
USD 1550.00
BITMAIN V9 BTC 4TH/s
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1027 W
Nguồn
4 TH/s
Hash Rate
USD 195.17
Antminer V9
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
955 W
Nguồn
4 TH/s
Hash Rate
USD 120.00
Innosilicon S11 SiaMaster + PSU SC 4.3TH/s
Crypto Drilling
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
4.3 TH/s
Hash Rate
USD 1279.00
Innosilicon S11 SiaMaster + PSU SC 4.3TH/s
Mineroo.io
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
4.3 TH/s
Hash Rate
USD 1215.14
AntMiner S7 Batch 10
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1293 W
Nguồn
4.73 TH/s
Hash Rate
USD 200.00
Antminer S7
CoinMiner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1293 W
Nguồn
4.73 TH/s
Hash Rate
USD 999.00
iBeLink DSM6T + PSU DCR 6TH/s
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
6 TH/s
Hash Rate
USD 3493.05
Avalon 721 BTC Miner 6TH/s
Asic Miner Market
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
6 TH/s
Hash Rate
USD 850.00
Ebit E9 BTC Miner 6.5TH/s
Asic Miner Market
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
910 W
Nguồn
6.3 TH/s
Hash Rate
USD 980.00
iBeLink DSM7T + PSU SC 7TH/s
Coin Mining Central
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
7 TH/s
Hash Rate
USD 1539.54
iBeLink DSM7T + PSU SC 7TH/s
Bitech Mining
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
7 TH/s
Hash Rate
USD 1500.00
iBeLink DSM7T + PSU SC 7TH/s
Mineroo.io
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
7 TH/s
Hash Rate
USD 1506.27
AvalonMiner 741 BTC 7.3TH/s
Canaan Creative
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
7.3 TH/s
Hash Rate
USD 1450.00
AvalonMiner 741 BTC 7,3TH/s
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
7.3 TH/s
Hash Rate
USD 77.50
Antminer DR3 + PSU DCR 7.8TH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1410 W
Nguồn
7.8 TH/s
Hash Rate
USD 1099.00
Antminer DR3 + PSU DCR 7.8TH/s
Bitech Mining
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1410 W
Nguồn
7.8 TH/s
Hash Rate
USD 745.00
Antminer DR3 + PSU DCR 7.8TH/s
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1410 W
Nguồn
7.8 TH/s
Hash Rate
USD 1154.13
Antminer DR3 + PSU DCR 7.8TH/s
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1410 W
Nguồn
7.8 TH/s
Hash Rate
USD 1100.66
Antminer R4
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
845 W
Nguồn
8.7 TH/s
Hash Rate
USD 1000.00
AvalonMiner 761
Canaan Creative
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
8.8 TH/s
Hash Rate
USD 1860.00
Antminer T9+ with PSU 10.5TH/s
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1432 W
Nguồn
10.5 TH/s
Hash Rate
USD 455.42
Antminer T9+ with PSU 10.5TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1432 W
Nguồn
10.5 TH/s
Hash Rate
USD 691.53
Antminer T9+ (10.5TH/s) with PSU
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1332 W
Nguồn
10.5 TH/s
Hash Rate
USD 430.00
Antminer T9+ with PSU 10.5TH/s
Bitech Mining
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1432 W
Nguồn
10.5 TH/s
Hash Rate
USD 500.00
STRONGU STU-U1 + PSU DCR 11TH/s
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1600 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 1561.87
STRONGU STU-U1 + PSU DCR 11TH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1600 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 1799.00
AvalonMiner 821 BTC 11TH/s
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 2499.00
STRONGU STU-U1 + PSU DCR 11TH/s
Bitech Mining
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1600 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 1560.00
AvalonMiner 821 BTC 11TH/s
Canaan Creative
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 350.00
Avalon 821 BTC 11.5TH/s
BlokForge
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
11.5 TH/s
Hash Rate
USD 375.00
Whatsminer M3 BTC 11.5TH/s
Pangolin Miner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1950 W
Nguồn
11.75 TH/s
Hash Rate
USD 1350.00
Pangolin Whatsminer M3 + PSU BTC 12TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2000 W
Nguồn
12 TH/s
Hash Rate
USD 590.67
E9.2 BTC Mining Equipment 12 TH/s
Ebang Communication
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
110 W
Nguồn
12 TH/s
Hash Rate
USD 750.00
Innosilicon T2 Terminator + PSU BTC 12.2TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1570 W
Nguồn
12.2 TH/s
Hash Rate
USD 1319.19
MICROBT WHATSMINER M3 + PSU BTC 12.5TH/s
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2000 W
Nguồn
12.5 TH/s
Hash Rate
USD 390.45
Antminer S9 13TH/s
BitMart
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1274 W
Nguồn
13 TH/s
Hash Rate
USD 1364.41
AvalonMiner 841 BTC 13TH/s
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1290 W
Nguồn
13 TH/s
Hash Rate
USD 415.11
Antminer S9 BTC Mining Equipment 13TH/s
IronVault
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
13 TH/s
Hash Rate
USD 560.00
E9i BTC Mining Equipment 13.5 TH/S
Ebang Communication
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
105 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 745.00
Antminer S9 13.5TH/s
Asic Miner Market
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 1500.00
S9 Antminer
Miner Bros India
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1375 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 2900.00
Antminer S9I 13.5 TH/S
BlokForge
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1310 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 561.00
Antminer S9
CoinMiner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1450 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 6125.00
Avalon 841 BTC 13.6TH/s
BlokForge
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1290 W
Nguồn
13.6 TH/s
Hash Rate
USD 449.00
Antminer S9i BTC 14 TH/s
GigaWatt
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 1260.00
EBIT E9+ with PSU BTC 14TH/s
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 897.86
Antminer S9i + PSU 14TH/s
Crypto Drilling
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 1059.00
S9 Antminer
CoinMiner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1450 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 6700.00
Bitmain Antminer S9i + PSU 14TH/s
Bitech Mining
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 595.00
Antminer S9I
BlokForge
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 679.00
Antminer S9j + PSU 14.5TH/s
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 416.41
AntMiner S9i 14.5TH/s
MiningCave
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 542.68
Antminer S9j PSU Included 14.5 Th/s
CoinMiner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 450.00
Antminer S9j + PSU 14.5TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 432.22
Antminer S9i (14.5TH/s)
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1365 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 414.00
DragonMint T1 BTC 16TH/s
Halong Mining
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1450 W
Nguồn
16 TH/s
Hash Rate
USD 2729.00
E9.3 BTC Mining Equipment 16 TH/S
Ebang Communication
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
110 W
Nguồn
16 TH/s
Hash Rate
USD 950.00
Innosilicon Terminator T2 + PSU DCR 17.2TH/s
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1570 W
Nguồn
17.2 TH/s
Hash Rate
USD 1282.29
Antminer S9 Hydro + PSU 18TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1728 W
Nguồn
18 TH/s
Hash Rate
USD 801.37
BITMAIN ANTMINER T15 + PSU BTC 23TH/s
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1596 W
Nguồn
23 TH/s
Hash Rate
USD 1247.15
Innosilicon T2 Turbo + PSU BTC 24TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1980 W
Nguồn
24 TH/s
Hash Rate
USD 1735.80
Innosilicon T2 Turbo + PSU BTC 24TH/s
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1980 W
Nguồn
24 TH/s
Hash Rate
USD 1496.51
BITMAIN ANTMINER S15 + PSU BTC 28TH/S
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1596 W
Nguồn
28 TH/s
Hash Rate
USD 2034.83
Innosilicon T2 Turbo + PSU BTC 32TH/s
Crypto Drilling
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
32 TH/s
Hash Rate
USD 2199.00
MicroBT Whatsminer M10 + PSU BTC 33TH/s
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2145 W
Nguồn
33 TH/s
Hash Rate
USD 2147.18
MicroBT Whatsminer M10 + PSU BTC 33TH/s
Bitech Mining
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
33 TH/s
Hash Rate
USD 1480.00
Pangolin Whatsminer M10 + PSU BTC 33TH/s
Crypto Drilling
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2145 W
Nguồn
33 TH/s
Hash Rate
USD 2299.00
Pangolin Whatsminer M10 + PSU BTC 33TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2145 W
Nguồn
33 TH/s
Hash Rate
USD 2200.92
MICROBT WHATSMINER D1 + PSU DCR 44TH/s
Bitech Mining
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 4989.00
MICROBT WHATSMINER D1 + PSU DCR 44TH/s
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 4164.54
MICROBT WHATSMINER DCR + PSU 44TH/s
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 6411.49
MICROBT WHATSMINER D1 + PSU DCR 44TH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 4349.00
Ebang E11++ with PSU BTC 44TH/s
Bitech Mining
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1980 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 2494.00
AntMiner S5 Batch 6
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
30680 W
Nguồn
60.06 TH/s
Hash Rate
USD 400.00