96
Tiền Điện Tử
16,084
Thị Trường
124,115,113,254
Tổng thị trường
17,188,185,303
Volume 24H
52.3 %
Bitcoin Dominance

Thiết bị đào tiền ảo
Thông tin chuyên sâu về các thiết bị đào tiền ảo như thuật toán, điện năng, hiệu suất hash, giá và coin có thể đào được chi tiết đầy đủ

Nguồn
Thuật toán
nVidia GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
250 W
Nguồn
175 H/s
Hash Rate
USD 175.00
Radeon HD 7950
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
140 W
Nguồn
180 H/s
Hash Rate
USD 150.00
Radeon R9 280x
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
250 W
Nguồn
200 H/s
Hash Rate
USD 286.76
Radeon Rx 480
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
220 H/s
Hash Rate
USD 199.00
Radeon RX 470
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
220 H/s
Hash Rate
USD 600.00
Radeon R9 390x
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
275 W
Nguồn
280 H/s
Hash Rate
USD 400.00
nVidia MSI P106-100 6GB Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
100 W
Nguồn
290 H/s
Hash Rate
USD 240.00
nVidia Asus GeForce GTX 1060 6GB Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
130w W
Nguồn
300 H/s
Hash Rate
USD 299.99
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070 G1 8GB Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
180 W
Nguồn
445 H/s
Hash Rate
USD 499.99
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070 Ti 8G Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
125 W
Nguồn
520 H/s
Hash Rate
USD 449.00
nVidia Geforce GTX 1080 TI ZCash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
250 W
Nguồn
680 H/s
Hash Rate
USD 700.00
Antminer B3
BitMain
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
328 W
Nguồn
780 H/s
Hash Rate
USD 480.00
nVidia EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 11GB Monero Mining
nVidia
Monero
CryptoNight
Thuật toán
GPU
Kiểu
308 W
Nguồn
910 H/s
Hash Rate
USD 799.99
Zcash Mining Rigs 1300H/s
MineShop
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
840 W
Nguồn
1.17 kH/s
Hash Rate
USD 2357.73
Zodiac 6-1060 GPU Mining Rig ZEC 1686H/s
BitMart
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
1.69 kH/s
Hash Rate
USD 3139.00
Nexus ZEC Mining Rig 2.4KH/s
MiningStore
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1300 W
Nguồn
2.4 kH/s
Hash Rate
USD 5600.00
Monero Mining Rig 3200 H/s
MineShop
Monero
CryptoNight
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
3.2 kH/s
Hash Rate
USD 2142.90
Olympian ZEC Mining Rig 3600 Sols/s
MiningStore
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1600 W
Nguồn
3.6 kH/s
Hash Rate
USD 5338.20
B1N Rig
Sesterce Mining
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1040 W
Nguồn
3.76 kH/s
Hash Rate
USD 4500.00
Maximus ZEC Mining Rig 4400 Sol/s
MiningStore
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1700 W
Nguồn
4.4 kH/s
Hash Rate
USD 5754.00
Monero Mining Rig 5000H/s
MineShop
Monero
CryptoNight
Thuật toán
Rig
Kiểu
650 W
Nguồn
5 kH/s
Hash Rate
USD 1903.00
Antminer Z9 Mini
Coin Mining Central
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
300 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 81.00
Antminer Z9 Mini + PSU 10Ksol/s
Mineroo.io
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
300 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 667.00
Antminer Z9 Mini
RedBag Technologies
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
300 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 1413.00
Antminer Z9 Mini
Sesterce Mining
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
300 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 692.00
Antminer Z9 Mini + PSU 10Ksol/s
Crypto Drilling
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
300 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 1099.00
Antminer Z9 mini
BitMain
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
266 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 850.00
Antminer Z9 + PSU 40Ksols/s
Crypto Drilling
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
40 kH/s
Hash Rate
USD 2349.00
Antminer Z9 40.8 Ksols/s
BlokForge
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
40.8 kH/s
Hash Rate
USD 3599.00
Antminer Z9 + PSU 42 Ksols/s
Mineroo.io
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
970 W
Nguồn
42 kH/s
Hash Rate
USD 1300.00
Antminer Z9
RedBag Technologies
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
970 W
Nguồn
42 kH/s
Hash Rate
USD 1396.00
Antminer Z9
Satoshi Miners
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
970 W
Nguồn
42 kH/s
Hash Rate
USD 1180.99
Antminer Z9
Coin Mining Central
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
42 kH/s
Hash Rate
USD 1306.00
Innosilicon A9 ZMaster
Sesterce Mining
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 2000.00
Innosilicon A9 ZMaster
Coin Mining Central
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 1964.00
Innosilicon A9 ZMaster + PSU ZEC 50Ksol/s
Mineroo.io
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 3021.00
Innosilicon A9 ZMaster + PSU ZEC 50Ksol/s
Crypto Drilling
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 3149.00
Innosilicon A9 ZMaster 50 Ksols/s + PSU & Cable
Mining Store 5111
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 3834.00
PinIdea RR-200 + PSU XMO 55KH/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
350 W
Nguồn
55 kH/s
Hash Rate
USD 2679.00
Innosilicon A9 ZMaster
RedBag Technologies
ZCash
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
60 kH/s
Hash Rate
USD 2907.00
Baikal BK-N+ with PSU XMO 80KH/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
120 W
Nguồn
80 kH/s
Hash Rate
USD 741.00
Baikal BK-N+ with PSU XMO 80KH/s
Crypto Drilling
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
120 W
Nguồn
80 kH/s
Hash Rate
USD 699.00
Baikal BK-N
RedBag Technologies
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
120 W
Nguồn
80 kH/s
Hash Rate
USD 570.87
Baikal GIANT N+
Coin Mining Central
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
120 W
Nguồn
80 kH/s
Hash Rate
USD 457.00
Antminer B7
RedBag Technologies
Bytom
Tensority
Thuật toán
ASIC
Kiểu
528 W
Nguồn
96 kH/s
Hash Rate
USD 2012.00
Antminer B7
Satoshi Miners
Bytom
Tensority
Thuật toán
ASIC
Kiểu
528 W
Nguồn
96 kH/s
Hash Rate
USD 1820.99
Antminer B7
Sesterce Mining
Bytom
Tensority
Thuật toán
ASIC
Kiểu
528 W
Nguồn
96 kH/s
Hash Rate
USD 1994.00
Antminer B7
Coin Mining Central
Bytom
Tensority
Thuật toán
ASIC
Kiểu
528 W
Nguồn
96 kH/s
Hash Rate
USD 2133.00
Innosilicon A9+ ZMaster
RedBag Technologies
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1550 W
Nguồn
120 kH/s
Hash Rate
USD 6794.40
Innosilicon A9+ ZMaster
Sesterce Mining
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1550W W
Nguồn
120 kH/s
Hash Rate
USD 5200.00
Antminer Z11
Miner Bros
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1418 W
Nguồn
135 kH/s
Hash Rate
USD 2100.00
Antminer Z11
Coin Mining Central
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1418 W
Nguồn
135 kH/s
Hash Rate
USD 2198.00
Antminer Z11
RedBag Technologies
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1418 W
Nguồn
135 kH/s
Hash Rate
USD 1836.00
Antminer Z11
Sesterce Mining
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1418 W
Nguồn
135 kH/s
Hash Rate
USD 2378.00
Antminer Z11
Satoshi Miners
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1418 W
Nguồn
135 kH/s
Hash Rate
USD 1680.99
Innosilicon A9++ ZMaster
RedBag Technologies
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1550 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 7068.00
Innosilicon A9++
Satoshi Miners
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1550 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 1845.99
Baikal BK-N70 + PSU XMO 140KH/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
240 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 889.20
Innosilicon A9++ ZMaster
Sesterce Mining
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1550 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 2100.00
Innosilicon A9++ ZMaster
Miner Bros
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1550 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 1999.00
Innosilicon A9++ ZMaster
Coin Mining Central
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1550 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 2718.00
Baikal BK-N70 + PSU XMO 140KH/s
Coin Mining Central
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
240 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 717.00
Baikal BK-N70 + PSU XMO 140KH/s
Crypto Drilling
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
240 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 899.00
Baikal BK-N70
RedBag Technologies
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
240 W
Nguồn
140 kH/s
Hash Rate
USD 948.40
ASICminer Zeon
Satoshi Miners
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
180 kH/s
Hash Rate
USD 17,200.99
Antminer X3
BitMain
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
500 W
Nguồn
220 kH/s
Hash Rate
USD 1255.00
Antminer X3
RedBag Technologies
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
465 W
Nguồn
220 kH/s
Hash Rate
USD 1988.00
Antminer X3 + PSU XMO 220KH/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
465 W
Nguồn
220 kH/s
Hash Rate
USD 1482.00
Antminer X3
Satoshi Miners
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
465 W
Nguồn
220 kH/s
Hash Rate
USD 340.00
Antminer X3 + PSU XMO 220KH/s
Crypto Drilling
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
465 W
Nguồn
220 kH/s
Hash Rate
USD 2299.00
Innosilicon A8+ CryptoMaster + PSU XMO 240Ksols/s
Crypto Drilling
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
480 W
Nguồn
240 kH/s
Hash Rate
USD 2190.00
Innosilicon A8+ CryptoMaster + PSU XMO 240Ksols/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
480 W
Nguồn
240 kH/s
Hash Rate
USD 1641.00
Innosilicon A8+
Coin Mining Central
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
480 W
Nguồn
240 kH/s
Hash Rate
USD 2290.00
Innosilicon A8+ CryptoMaster
Sesterce Mining
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
480 W
Nguồn
240 kH/s
Hash Rate
USD 2250.00
Baikal BK-N240 + PSU XMO 480KH/s
Crypto Drilling
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
650 W
Nguồn
480 kH/s
Hash Rate
USD 1799.00
Baikal BK-N240 + PSU XMO 480KH/s
Coin Mining Central
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
650 W
Nguồn
480 kH/s
Hash Rate
USD 1760.00
Baikal BK-N240 + PSU XMO 480KH/s
Mineroo.io
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
650 W
Nguồn
480 kH/s
Hash Rate
USD 1938.00
Baikal BK-N240
RedBag Technologies
Monero Original
CryptoNight
Thuật toán
ASIC
Kiểu
650 W
Nguồn
480 kH/s
Hash Rate
USD 2141.53
nVidia GeForce GTX 750 Ti Ethereum Mining
nVidia
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
40 W
Nguồn
6 MH/s
Hash Rate
USD 140.00
Radeon HD 7870
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
175 W
Nguồn
10.2 MH/s
Hash Rate
USD 140.00
Strix Radeon R7 370
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
110 W
Nguồn
12 MH/s
Hash Rate
USD 170.00
nVidia GeForce GTX 970 Ethereum Mining
nVidia
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
145 W
Nguồn
15.9 MH/s
Hash Rate
USD 520.00
Radeon R9 380
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
190 W
Nguồn
17 MH/s
Hash Rate
USD 240.00
Radeon R9 380x
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
200 W
Nguồn
18 MH/s
Hash Rate
USD 300.00
Radeon R9 290x Tri-X
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
290 W
Nguồn
22 MH/s
Hash Rate
USD 400.00
Asus ROG Strix Radeon RX 570 O4G ETH 22 MH/s
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
115 W
Nguồn
22 MH/s
Hash Rate
USD 159.00
Radeon R9 Nano
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
175 W
Nguồn
23 MH/s
Hash Rate
USD 880.00
Radeon R9 Fury X
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
275 W
Nguồn
23.5 MH/s
Hash Rate
USD 680.00
Radeon RX 470
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
24 MH/s
Hash Rate
USD 600.00
Asus ROG Strix RX 580-O8G
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
136 W
Nguồn
24 MH/s
Hash Rate
USD 439.95
Radeon Rx 480
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
25 MH/s
Hash Rate
USD 649.00
nVidia GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition Ethereum Mining
nVidia
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
31 MH/s
Hash Rate
USD 449.00
Radeon R9 HD 7990
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
375 W
Nguồn
36 MH/s
Hash Rate
USD 680.00
Radeon R9 295x2
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
500 W
Nguồn
46 MH/s
Hash Rate
USD 650.00
PandaMiner B5 Plus ETH 110MH/s
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
110 MH/s
Hash Rate
USD 2916.00
Shark Mini ETH 120MH/s
SharkMining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
500 W
Nguồn
122 MH/s
Hash Rate
USD 2590.00
Ethereum Mining Rig 125MH/s
Mining Dudes
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
125 MH/s
Hash Rate
USD 2143.54
Ethereum Mining Rig 125MH/s
MineShop
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
125 MH/s
Hash Rate
USD 2261.73
ETH Mining Rig Lite
Quantech
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1000 W
Nguồn
130 MH/s
Hash Rate
USD 28,300.00
Thorium 6570 GPU ETH Mining Rig 144MH/s
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
144 MH/s
Hash Rate
USD 3871.00
Baikal mini 150MH/s Dash Miner
MineShop
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
40 W
Nguồn
150 MH/s
Hash Rate
USD 375.48
Thorium 6580 GPU ETH Mining Rig 160MH/s
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
700 W
Nguồn
160 MH/s
Hash Rate
USD 4185.00
ETH Mining Rig Classic
Quantech
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1000 W
Nguồn
165 MH/s
Hash Rate
USD 29,600.00
Ethereum Mining Rig 170MH/s
MineShop
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
170 MH/s
Hash Rate
USD 1886.00
ETH Mining Rig Pro
Quantech
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1200 W
Nguồn
170 MH/s
Hash Rate
USD 34,500.00
Ethereum Mining Rig 180MH/s
MineShop
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
900 W
Nguồn
180 MH/s
Hash Rate
USD 2154.00
ETH Mining Rig Elite
Quantech
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1200 W
Nguồn
180 MH/s
Hash Rate
USD 30,000.00
Shark Pro ETH 180MH/s
SharkMining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
181 MH/s
Hash Rate
USD 3890.00
Antminer E3
BitMain
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
760 W
Nguồn
190 MH/s
Hash Rate
USD 1262.00
Antminer E3
Sesterce Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
760 W
Nguồn
190 MH/s
Hash Rate
USD 746.00
Antminer E3 + PSU 190MH/s
Mineroo.io
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
760 W
Nguồn
190 MH/s
Hash Rate
USD 700.00
Antminer E3
CoinMiner
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
760 W
Nguồn
190 MH/s
Hash Rate
USD 399.00
Antminer E3
RedBag Technologies
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
760 W
Nguồn
190 MH/s
Hash Rate
USD 966.00
A200
Asic Miner Market
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1000 W
Nguồn
200 MH/s
Hash Rate
USD 2750.00
PandaMiner B3 Plus ETH 220MH/s
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1250 W
Nguồn
215 MH/s
Hash Rate
USD 1651.00
ETH Mining Rig Ambition 580
Quantech
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
2000 W
Nguồn
220 MH/s
Hash Rate
USD 33,500.00
PandaMiner B3 Pro (4G)
RedBag Technologies
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1250 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 2223.00
PandaMiner B3 Mute ETH 230MH/s
PandaMiner
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1150 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 950.00
PandaMiner B3 Pro ETH 230 MH/s
PandaMiner
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1250 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 800.00
PandaMiner B3 Pro (8G) + PSU ETH 230MH/s
Mineroo.io
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1250 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 2109.00
Imperium ETH Mining Rig 230MH/s
MiningStore
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1300 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 3577.00
AM200
Asic Miner Market
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1350 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 2699.00
PandaMiner B3 Pro (8G)
RedBag Technologies
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1250 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 2337.00
ETH Mining Rig Ambition 1070
Quantech
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
2000 W
Nguồn
240 MH/s
Hash Rate
USD 37,900.00
Shark Extreme ETH 240MH/s
SharkMining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1200 W
Nguồn
241 MH/s
Hash Rate
USD 4590.00
Antminer L3
Asic Miner Market
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
400 W
Nguồn
250 MH/s
Hash Rate
USD 1880.00
Innosilicon A10 ETHMaster + PSU 485MH/s
Crypto Drilling
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
850 W
Nguồn
485 MH/s
Hash Rate
USD 5649.00
Innosilicon A10 ETHMaster
Sesterce Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
650 W
Nguồn
485 MH/s
Hash Rate
USD 5650.00
Antminer L3+ with PSU 504MH/s
Mineroo.io
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 513.00
Antminer L3++ LTC Mining Equipment 580 MH/s
IronVault
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 120.00
L3+ Antminer
Miner Bros India
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 2800.00
Antminer L3+
Asic Miner Market
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 2900.00
L3+ Antminer
CoinMiner
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 3350.00
Antminer L3+ Litecoin Miner 504MH/s
BitMart
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 418.00
Antminer L3+
RedBag Technologies
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 475.00
Antminer L3+ (504MH/s)
BitMain
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 209.00
3 Rig Pack With 6 GPU's ETH 558MH/s
Mining Store 5111
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
2340 W
Nguồn
558 MH/s
Hash Rate
USD 7570.00
Antminer L3++
CoinMiner
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 132.00
Antminer L3++ with PSU 580MH/s
Mineroo.io
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
942 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 570.00
Antminer L3++
Coin Mining Central
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
942 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 392.00
Antminer L3++ LTC 580 MH/s
GigaWatt
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
876 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 939.00
Antminer L3++
RedBag Technologies
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
942 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 480.00
AntMiner L3++ 580MH/s
MiningCave
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 131.14
Antminer L3++
BitMain
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
942 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 289.00
Antminer L3++
Sesterce Mining
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1050 W
Nguồn
596 MH/s
Hash Rate
USD 300.00
Baikal Quadruple 600MH/s Dash Miner
MineShop
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
160 W
Nguồn
600 MH/s
Hash Rate
USD 1395.35
Baikal Giant-A900 Dash Miner 900 MH/s
MineShop
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
217 W
Nguồn
600 MH/s
Hash Rate
USD 2682.86
Innosilicon A4+ LTCMaster 620MH/s
Mineroo.io
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
750 W
Nguồn
620 MH/s
Hash Rate
USD 1140.00
Baikal Giant-A900
Asic Miner Market
Dash
Multiple
Thuật toán
ASIC
Kiểu
217 W
Nguồn
900 MH/s
Hash Rate
USD 800.00
R1 AntRouter
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
Chip
Kiểu
4 W
Nguồn
5.5 GH/s
Hash Rate
USD 48.00
Dayun Zig Z1
Mineroo.io
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
6.2 GH/s
Hash Rate
USD 4953.30
Dayun Zig Z1 XVG 6.8GH/s
Miner Bros
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
6.8 GH/s
Hash Rate
USD 5120.00
Avalon Nano BTC USB Mining Equipment 3.6 GH/s
Avalon
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
USB
Kiểu
7 W
Nguồn
7 GH/s
Hash Rate
USD 450.00
Dayun Zig Z1+
Crypto Drilling
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.2 GH/s
Hash Rate
USD 3331.00
Dayun Zig Z1+ with PSU & Cable XVG 7.2 GH/s
Mining Store 5111
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.2 GH/s
Hash Rate
USD 5269.00
Dayun Zig Z1+ XVG 7.2GH/s
Miner Bros
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.2 GH/s
Hash Rate
USD 3689.00
Dayun Zig Z1+
Coin Mining Central
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.25 GH/s
Hash Rate
USD 1569.00
Dayun Zig Z1+
RedBag Technologies
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.25 GH/s
Hash Rate
USD 3596.70
Dayun Zig Z1+
Sesterce Mining
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.25 GH/s
Hash Rate
USD 3359.00
Dayun Zig Z1+
Mineroo.io
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
7.25 GH/s
Hash Rate
USD 4075.50
AvalonMiner 741 BTC Mining Equipment 7.3 TH/s
Avalon
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
7.3 GH/s
Hash Rate
USD 199.00
Ebit E9 Plus
CoinMiner
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1305 W
Nguồn
9 GH/s
Hash Rate
USD 3425.00
Baikal BK-X10 + PSU DASH 10GH/s
Mineroo.io
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 1482.00
Baikal BK-X + PSU DASH 10GH/s
Coin Mining Central
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 1050.99
Baikal BK-X + PSU DASH 10GH/s
Crypto Drilling
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 1487.00
BAIKAL BK-X
Miner Bros India
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 1225.00
Baikal Giant X10 Dash Miner 10GH/s
BitMart
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 2059.37
Baikal BK-X DASH Mining Equipment 10 GH/s
IronVault
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 600.00
Baikal BK-X10
RedBag Technologies
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 1694.04
Baikal Giant X10
Asic Miner Market
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 399.00
FusionSilicon X1
Sesterce Mining
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1110 W
Nguồn
12.96 GH/s
Hash Rate
USD 2201.00
FusionSilicon X1
Satoshi Miners
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1110 W
Nguồn
12.96 GH/s
Hash Rate
USD 2120.99
FusionSilicon X1
RedBag Technologies
Verge
Lyra2REv2
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1110 W
Nguồn
12.96 GH/s
Hash Rate
USD 2119.26
D3 Antminer
CoinMiner
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
15 GH/s
Hash Rate
USD 3900.00
D3 Antminer
Miner Bros India
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
15 GH/s
Hash Rate
USD 1500.00
D3 Antminer
BitMain
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
970 W
Nguồn
17 GH/s
Hash Rate
USD 176.00
Antminer D3 DASH 17 GH/s
GigaWatt
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
902 W
Nguồn
17 GH/s
Hash Rate
USD 800.00
Antminer D3 Dash Miner 19.3GH/s
BitMart
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
19.3 GH/s
Hash Rate
USD 579.00
Bitmain D3
Asic Miner Market
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
19.3 GH/s
Hash Rate
USD 1350.00
Antminer D3
Coin Mining Central
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
19.3 GH/s
Hash Rate
USD 392.00
USB - Stick Miner GekkoScience 2Pac BTC 25GH/s
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
USB
Kiểu
7.5 W
Nguồn
25 GH/s
Hash Rate
USD 62.27
Baikal Miner BK-G28 + PSU DASH 58GH/s
Miner Bros
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
28 GH/s
Hash Rate
USD 1449.00
Baikal BK-G28
Sesterce Mining
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
28 GH/s
Hash Rate
USD 1440.00
Baikal Miner BK-G28 + PSU DASH 28GH/s
Coin Mining Central
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
28 GH/s
Hash Rate
USD 1800.00
Baikal BK-G28
RedBag Technologies
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
28 GH/s
Hash Rate
USD 1807.65
Baikal BK-G28
Satoshi Miners
Dash
Multiple
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
28 GH/s
Hash Rate
USD 1250.99
Innosilicon A5
Asic Miner Market
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
750 W
Nguồn
30.2 GH/s
Hash Rate
USD 2999.00
Antminer U3
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
USB
Kiểu
63 W
Nguồn
63 GH/s
Hash Rate
USD 83.00
Antminer D5
RedBag Technologies
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1566 W
Nguồn
119 GH/s
Hash Rate
USD 1555.00
Antminer D5
Coin Mining Central
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1566 W
Nguồn
119 GH/s
Hash Rate
USD 1629.00
Baikal BK-B
RedBag Technologies
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
410 W
Nguồn
160 GH/s
Hash Rate
USD 1130.00
Baikal GIANT-B Decred Miner 160GH/s
BitMart
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
410 W
Nguồn
160 GH/s
Hash Rate
USD 1576.00
Baikal BK-B
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
410 W
Nguồn
160 GH/s
Hash Rate
USD 912.00
Baikal BK-B
Miner Bros India
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
410 W
Nguồn
160 GH/s
Hash Rate
USD 599.00
Baikal BK-B + PSU DCR 160GH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
410 W
Nguồn
160 GH/s
Hash Rate
USD 899.00
B1 Rig
Sesterce Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1040 W
Nguồn
241 GH/s
Hash Rate
USD 1898.00
FusionSilicon X7
Miner Bros
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
262 GH/s
Hash Rate
USD 1890.00
FusionSilicon X7
Sesterce Mining
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
262 GH/s
Hash Rate
USD 1900.00
FusionSilicon X7
RedBag Technologies
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
262 GH/s
Hash Rate
USD 2177.40
Baikal BK-D + PSU DCR 280GH/s
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1100 W
Nguồn
280 GH/s
Hash Rate
USD 1675.80
Baikal D
Sesterce Mining
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1100 W
Nguồn
280 GH/s
Hash Rate
USD 990.00
Baikal BK-D + PSU DCR 280GH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1100 W
Nguồn
280 GH/s
Hash Rate
USD 1599.00
Baikal BK-D
RedBag Technologies
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1100 W
Nguồn
280 GH/s
Hash Rate
USD 1582.99
FusionSilicon X7+
Satoshi Miners
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2000 W
Nguồn
330 GH/s
Hash Rate
USD 2095.99
FusionSilicon X7+
Sesterce Mining
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2000 W
Nguồn
330 GH/s
Hash Rate
USD 2385.00
FFMINER DECRED D18 + PSU 340GH/s
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
180W W
Nguồn
340 GH/s
Hash Rate
USD 836.00
Spondoolies SPx36
Satoshi Miners
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
4400 W
Nguồn
540 GH/s
Hash Rate
USD 4200.99
SPx36 DASH 540 GH/s
Spondoolies
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
4400 W
Nguồn
540 GH/s
Hash Rate
USD 7000.00
Spondoolies SPx36
RedBag Technologies
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
4400 W
Nguồn
540 GH/s
Hash Rate
USD 4793.86
Spondoolies SPx36
Sesterce Mining
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
4400 W
Nguồn
540 GH/s
Hash Rate
USD 4478.00
Obelisk SC1
Sesterce Mining
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
500 W
Nguồn
550 GH/s
Hash Rate
USD 4000.00
Obelisk SC1 SLIM
Sesterce Mining
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
450 W
Nguồn
550 GH/s
Hash Rate
USD 3000.00
OBELISK SC1
RedBag Technologies
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
500 W
Nguồn
550 GH/s
Hash Rate
USD 4195.28
Obelisk SC1 SLIM
RedBag Technologies
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
450 W
Nguồn
550 GH/s
Hash Rate
USD 3205.05
OBELISK SC1 + PSU SC 550GH/s
Coin Mining Central
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
500 W
Nguồn
550 GH/s
Hash Rate
USD 4245.00
StrongU STU-U6
Coin Mining Central
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
660 GH/s
Hash Rate
USD 1553.00
StrongU STU-U6
Satoshi Miners
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
660 GH/s
Hash Rate
USD 1599.99
StrongU STU-U6
Sesterce Mining
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
660 GH/s
Hash Rate
USD 1528.00
3 x B1 Rig
Sesterce Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
3120 W
Nguồn
723 GH/s
Hash Rate
USD 8600.00
AntMiner C1
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
1 TH/s
Hash Rate
USD 1000.00
Obelisk SC1 Dual
RedBag Technologies
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
900 W
Nguồn
1.1 TH/s
Hash Rate
USD 4493.71
Obelisk SC1 Dual
Sesterce Mining
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
900 W
Nguồn
1.1 TH/s
Hash Rate
USD 4301.00
AntMiner S5 Batch 5
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
590 W
Nguồn
1.16 TH/s
Hash Rate
USD 400.00
5 x B1 Rig
Sesterce Mining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
5200 W
Nguồn
1.21 TH/s
Hash Rate
USD 14,305.00
Avalon 4.1 BTC Mining Equipment – 1.3 TH/s
Avalon
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
990 W
Nguồn
1.3 TH/s
Hash Rate
USD 5765.04
Innosilicon D9 DecredMaster 2.1 TH/s
MiningCave
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
900 W
Nguồn
2.1 TH/s
Hash Rate
USD 9949.00
Obelisk SC1 Immersion
Sesterce Mining
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1600 W
Nguồn
2.2 TH/s
Hash Rate
USD 6552.00
Obelisk SC1 Immersion
Satoshi Miners
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1600 W
Nguồn
2.2 TH/s
Hash Rate
USD 3980.99
Obelisk SC1 Immersion
RedBag Technologies
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1600 W
Nguồn
2.2 TH/s
Hash Rate
USD 6517.43
Innosilicon D9 DecredMaster
Sesterce Mining
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 1700.00
Innosilicon D9 DecredMaster
RedBag Technologies
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 1932.30
Innosilicon D9 DecredMaster + PSU DCR 2.4TH/s
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 1236.90
Innosilicon D9 DecredMaster DCR 2.4Th/s
Mining Store 5111
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 2131.03
Innosilicon D9 DecredMaster
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 1832.00
Innosilicon D9 DecredMaster + PSU DCR 2.4TH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
900 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 1869.00
Antminer S4+
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1480 W
Nguồn
2.57 TH/s
Hash Rate
USD 1000.00
Innosilicon D9 2,8TH/s
MiningCave
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1230 W
Nguồn
2.8 TH/s
Hash Rate
USD 1897.73
FF Miner DS19
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
980 W
Nguồn
3.1 TH/s
Hash Rate
USD 1569.00
Avalon 6.0 BTC Mining Equipment 3.7 TH/s
Avalon
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1050 W
Nguồn
3.5 TH/s
Hash Rate
USD 18,102.96
Avalon 4.1 BTC Mining Equipment 4.2 TH/s
Avalon
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2970 W
Nguồn
3.9 TH/s
Hash Rate
USD 1550.00
Antminer V9
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
955 W
Nguồn
4 TH/s
Hash Rate
USD 120.00
Antminer V9
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1027 W
Nguồn
4 TH/s
Hash Rate
USD 261.00
AntMiner S7 Batch 10
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1293 W
Nguồn
4.73 TH/s
Hash Rate
USD 100.00
Antminer S7
CoinMiner
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1293 W
Nguồn
4.73 TH/s
Hash Rate
USD 999.00
iBeLink DSM6T + PSU DCR 6TH/s
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
6 TH/s
Hash Rate
USD 3437.10
Avalon 721
Asic Miner Market
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
6 TH/s
Hash Rate
USD 850.00
Ebit E9
Asic Miner Market
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
910 W
Nguồn
6.3 TH/s
Hash Rate
USD 980.00
iBeLink DSM7T
RedBag Technologies
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
7 TH/s
Hash Rate
USD 3783.66
iBeLink DSM7T
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
7 TH/s
Hash Rate
USD 750.00
iBeLink DSM7T
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
7 TH/s
Hash Rate
USD 1569.00
AvalonMiner 741 BTC 7.3TH/s
Canaan Creative
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
7.3 TH/s
Hash Rate
USD 1450.00
AvalonMiner 741 BTC 7,3TH/s
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
7.3 TH/s
Hash Rate
USD 30.00
Antminer DR3 + PSU DCR 7.8TH/s
Mineroo.io
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1410 W
Nguồn
7.8 TH/s
Hash Rate
USD 600.00
Antminer DR3
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1410 W
Nguồn
7.8 TH/s
Hash Rate
USD 392.00
Antminer DR3
RedBag Technologies
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1410 W
Nguồn
7.8 TH/s
Hash Rate
USD 565.00
Antminer DR3
Sesterce Mining
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1410 W
Nguồn
7.8 TH/s
Hash Rate
USD 876.00
Antminer DR3 + PSU DCR 7.8TH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1410 W
Nguồn
7.8 TH/s
Hash Rate
USD 1099.00
Antminer R4
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
845 W
Nguồn
8.7 TH/s
Hash Rate
USD 1000.00
AvalonMiner 761
Canaan Creative
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
8.8 TH/s
Hash Rate
USD 1860.00
Antminer T9+
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1432 W
Nguồn
10.5 TH/s
Hash Rate
USD 542.00
Antminer T9+
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1432 W
Nguồn
10.5 TH/s
Hash Rate
USD 392.00
Antminer T9+ with PSU 10.5TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1432 W
Nguồn
10.5 TH/s
Hash Rate
USD 456.00
Antminer T9+ (10.5TH/s) with PSU
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1332 W
Nguồn
10.5 TH/s
Hash Rate
USD 430.00
Antminer T9+
Sesterce Mining
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1432 W
Nguồn
10.5 TH/s
Hash Rate
USD 500.00
AvalonMiner 821 BTC 11TH/s
Canaan Creative
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 350.00
AvalonMiner 821 BTC 11TH/s
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 2499.00
StrongU STU-U1
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1600 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 1505.00
STRONGU STU-U1 + PSU DCR 11TH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1600 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 1394.00
StrongU STU-U1
Sesterce Mining
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1600 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 1395.00
Avalon 821 BTC 11.5TH/s
BlokForge
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
11.5 TH/s
Hash Rate
USD 375.00
Whatsminer M3 BTC 11.5TH/s
Pangolin Miner
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1950 W
Nguồn
11.75 TH/s
Hash Rate
USD 1350.00
Pangolin Whatsminer M3 + PSU BTC 12TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2000 W
Nguồn
12 TH/s
Hash Rate
USD 456.00
E9.2 BTC Mining Equipment 12 TH/s
Ebang Communication
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
110 W
Nguồn
12 TH/s
Hash Rate
USD 750.00
MicroBT Whatsminer M3
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2000W W
Nguồn
12 TH/s
Hash Rate
USD 394.79
Innosilicon T2 Terminator + PSU BTC 12.2TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1570 W
Nguồn
12.2 TH/s
Hash Rate
USD 1043.10
MicroBT Whatsminer M3X
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2000 W
Nguồn
12.5 TH/s
Hash Rate
USD 393.00
Antminer S9 13TH/s
BitMart
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1274 W
Nguồn
13 TH/s
Hash Rate
USD 348.00
AvalonMiner 841 BTC 13TH/s
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1290 W
Nguồn
13 TH/s
Hash Rate
USD 344.16
Antminer S9 BTC Mining Equipment 13TH/s
IronVault
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
13 TH/s
Hash Rate
USD 560.00
S9 Antminer
Miner Bros India
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1375 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 2900.00
E9i BTC Mining Equipment 13.5 TH/S
Ebang Communication
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
105 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 745.00
Antminer S9I 13.5 TH/S
BlokForge
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1310 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 399.00
Antminer S9
Asic Miner Market
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 1500.00
Antminer S9
CoinMiner
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1450 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 6125.00
Avalon 841
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1290 W
Nguồn
13.6 TH/s
Hash Rate
USD 570.00
Avalon 841 BTC 13.6TH/s
BlokForge
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1290 W
Nguồn
13.6 TH/s
Hash Rate
USD 249.00
Antminer S9i
Sesterce Mining
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 595.00
Ebit E9+
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 915.00
Antminer S9i BTC 14 TH/s
GigaWatt
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 1260.00
Antminer S9i + PSU 14TH/s
Crypto Drilling
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 1059.00
S9 Antminer
CoinMiner
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1450 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 6700.00
Antminer S9I
BlokForge
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 399.00
Antminer S9i (14.5TH/s)
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1365 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 414.00
Antminer S9j
CoinMiner
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 252.00
Antminer S9j
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 605.00
Antminer S9j
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 392.00
AntMiner S9i 14.5TH/s
MiningCave
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 394.18
Antminer S9j + PSU 14.5TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 513.00
Antminer S9j
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1350 W
Nguồn
14.5 TH/s
Hash Rate
USD 522.00
DragonMint T1
Halong Mining
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1450 W
Nguồn
16 TH/s
Hash Rate
USD 2729.00
E9.3 BTC Mining Equipment 16 TH/S
Ebang Communication
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
110 W
Nguồn
16 TH/s
Hash Rate
USD 950.00
Innosilicon Terminator T2
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1570 W
Nguồn
17.2 TH/s
Hash Rate
USD 1396.50
Innosilicon Terminator T2
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1570 W
Nguồn
17.2 TH/s
Hash Rate
USD 1308.00
Antminer S9 Hydro
Mineroo.io
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1728 W
Nguồn
18 TH/s
Hash Rate
USD 1200.00
Antminer S9 Hydro
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1728 W
Nguồn
18 TH/s
Hash Rate
USD 1757.00
Antminer S9 Hydro
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1728 W
Nguồn
18 TH/s
Hash Rate
USD 1178.00
Antminer S11
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1365 W
Nguồn
19.5 TH/s
Hash Rate
USD 499.00
Avalon 921
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1700 W
Nguồn
20 TH/s
Hash Rate
USD 695.40
BITMAIN ANTMINER T15 + PSU BTC 23TH/s
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1596 W
Nguồn
23 TH/s
Hash Rate
USD 1304.00
Antminer T15
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1541 W
Nguồn
23 TH/s
Hash Rate
USD 1187.00
Innosilicon T2 Turbo
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1980 W
Nguồn
24 TH/s
Hash Rate
USD 1504.80
Innosilicon T2 Turbo
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2050 W
Nguồn
24 TH/s
Hash Rate
USD 1661.00
Innosilicon T2 Turbo
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1980 W
Nguồn
24 TH/s
Hash Rate
USD 1635.00
Innosilicon T2 Turbo + PSU BTC 24TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1980 W
Nguồn
24 TH/s
Hash Rate
USD 1311.00
Antminer S15
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1596 W
Nguồn
28 TH/s
Hash Rate
USD 6,271,776.00
Antminer S15
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1596 W
Nguồn
28 TH/s
Hash Rate
USD 1020.00
Antminer S15
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1596 W
Nguồn
28 TH/s
Hash Rate
USD 2087.00
Antminer S15
Satoshi Miners
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1596 W
Nguồn
28 TH/s
Hash Rate
USD 1580.99
Innosilicon T2 Turbo + PSU BTC 32TH/s
Crypto Drilling
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
32 TH/s
Hash Rate
USD 2199.00
Pangolin Whatsminer M10 + PSU BTC 33TH/s
Mineroo.io
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2145 W
Nguồn
33 TH/s
Hash Rate
USD 1596.00
MicroBT Whatsminer M10
Sesterce Mining
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
33 TH/s
Hash Rate
USD 1480.00
MicroBT Whatsminer M10
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2145 W
Nguồn
33 TH/s
Hash Rate
USD 1700.00
Pangolin Whatsminer M10 + PSU BTC 33TH/s
Crypto Drilling
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2145 W
Nguồn
33 TH/s
Hash Rate
USD 1487.00
MicroBT Whatsminer M10
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2145 W
Nguồn
33 TH/s
Hash Rate
USD 1326.09
Antminer DR5
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1800 W
Nguồn
34 TH/s
Hash Rate
USD 1890.00
Antminer DR5
RedBag Technologies
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1800 W
Nguồn
34 TH/s
Hash Rate
USD 1915.00
Antminer DR5
BitMain
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1610 W
Nguồn
35 TH/s
Hash Rate
USD 1282.00
Innosilicon Terminator R3
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2150 W
Nguồn
39 TH/s
Hash Rate
USD 2199.00
Innosilicon T3
RedBag Technologies
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
43 TH/s
Hash Rate
USD 2781.60
Ebang E11++
Satoshi Miners
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1980 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 2100.99
MicroBT WHATSMINER D1
Sesterce Mining
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 1850.00
MicroBT Whatsminer DCR
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 6538.00
Ebang E11++
Sesterce Mining
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1980 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 2494.00
MICROBT WHATSMINER D1
RedBag Technologies
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 1743.99
MICROBT WHATSMINER D1 + PSU DCR 44TH/s
Crypto Drilling
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
44 TH/s
Hash Rate
USD 4199.00
StrongU STU-U8
Sesterce Mining
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
46 TH/s
Hash Rate
USD 1598.00
StrongU STU-U8
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2100 W
Nguồn
46 TH/s
Hash Rate
USD 1810.00
MicroBT Whatsminer D1
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
48 TH/s
Hash Rate
USD 4971.00
Antminer S17 Pro
Sesterce Mining
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1975W W
Nguồn
50 TH/s
Hash Rate
USD 2674.00
StrongU STU-U1++
Coin Mining Central
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
52 TH/s
Hash Rate
USD 1163.00
Antminer S17 Pro
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2094 W
Nguồn
53 TH/s
Hash Rate
USD 2940.00
Antminer S17
Sesterce Mining
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2385W W
Nguồn
53 TH/s
Hash Rate
USD 2674.00
Antminer S17 Pro
Sesterce Mining
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2094W W
Nguồn
53 TH/s
Hash Rate
USD 2835.51
Antminer S17
Coin Mining Central
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2520 W
Nguồn
56 TH/s
Hash Rate
USD 2744.00
Antminer S17
Sesterce Mining
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2520W W
Nguồn
56 TH/s
Hash Rate
USD 9,650,016.00
Antminer S17 Pro
Satoshi Miners
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2520 W
Nguồn
56 TH/s
Hash Rate
USD 2199.99
AntMiner S5 Batch 6
BitMain
Bitcoin
SHA-256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
30680 W
Nguồn
60.06 TH/s
Hash Rate
USD 400.00