1823
Tiền Điện Tử
13,145
Thị Trường
216,927,701,191
Tổng thị trường
11,264,304,868
Volume 24H
51.7 %
Bitcoin Dominance

Thiết bị đào tiền ảo
Thông tin chuyên sâu về các thiết bị đào tiền ảo như thuật toán, điện năng, hiệu suất hash, giá và coin có thể đào được chi tiết đầy đủ

Nguồn
Thuật toán
GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
250 W
Nguồn
175 H/s
Hash Rate
USD 175.00
Radeon R9 7950
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
140 W
Nguồn
180 H/s
Hash Rate
USD 150.00
Radeon R9 280x
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
250 W
Nguồn
200 H/s
Hash Rate
USD 286.76
Radeon Rx 480
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
220 H/s
Hash Rate
USD 199.00
Radeon RX 470
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
220 H/s
Hash Rate
USD 219.00
Radeon R9 390x
AMD
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
275 W
Nguồn
280 H/s
Hash Rate
USD 400.00
nVidia MSI P106-100 6GB Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
100 W
Nguồn
290 H/s
Hash Rate
USD 224.00
nVidia Asus GeForce GTX 1060 6GB Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
130w W
Nguồn
300 H/s
Hash Rate
USD 299.99
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070 G1 8GB Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
180 W
Nguồn
445 H/s
Hash Rate
USD 499.99
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070 Ti 8G Zcash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
125 W
Nguồn
520 H/s
Hash Rate
USD 490.00
nVidia Geforce GTX 1080 TI ZCash Mining
nVidia
ZCash
Equihash
Thuật toán
GPU
Kiểu
250 W
Nguồn
680 H/s
Hash Rate
USD 700.00
nVidia EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 11GB Monero Mining
nVidia
Monero
CryptoNight
Thuật toán
GPU
Kiểu
308 W
Nguồn
910 H/s
Hash Rate
USD 799.99
Zcash Mining Rigs 1300H/s
MineShop
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
840 W
Nguồn
1.17 kH/s
Hash Rate
USD 2357.73
Zodiac 6-1060
BitMart
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
1.69 kH/s
Hash Rate
USD 4792.27
Nexus ZEC
MiningStore
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1300 W
Nguồn
2.4 kH/s
Hash Rate
USD 5600.00
Monero Mining Rig 3200 H/s
MineShop
Monero
CryptoNight
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
3.2 kH/s
Hash Rate
USD 2142.90
Olympian ZEC
MiningStore
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1600 W
Nguồn
3.6 kH/s
Hash Rate
USD 6300.00
Monero Mining Rig 4230H/s
MineShop
Monero
CryptoNight
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
4.23 kH/s
Hash Rate
USD 2304.81
Maximus ZEC
MiningStore
ZCash
Equihash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1700 W
Nguồn
4.4 kH/s
Hash Rate
USD 8400.00
Antminer Z9 mini
BitMain
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
300 W
Nguồn
10 kH/s
Hash Rate
USD 1999.00
Antminer Z9
BlokForge
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
40.8 kH/s
Hash Rate
USD 3599.00
Innosilicon A9 ZMaster
Mining Store 5111
ZCash
Equihash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
620 W
Nguồn
50 kH/s
Hash Rate
USD 7198.00
Nvidia GeForce GTX 750 Ti Ethereum Mining
nVidia
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
40 W
Nguồn
6 MH/s
Hash Rate
USD 150.00
Radeon HD 7870
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
175 W
Nguồn
10.2 MH/s
Hash Rate
USD 140.00
Strix Radeon R7 370
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
110 W
Nguồn
12 MH/s
Hash Rate
USD 170.00
Nvidia GeForce GTX 970 Ethereum Mining
nVidia
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
145 W
Nguồn
15.9 MH/s
Hash Rate
USD 520.00
Radeon R9 380
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
190 W
Nguồn
17 MH/s
Hash Rate
USD 240.00
Radeon R9 380x
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
200 W
Nguồn
18 MH/s
Hash Rate
USD 300.00
Radeon R9 290x Tri-X
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
290 W
Nguồn
22 MH/s
Hash Rate
USD 400.00
Asus ROG Strix Radeon RX 570 O4G
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
115 W
Nguồn
22 MH/s
Hash Rate
USD 342.99
Radeon R9 Nano
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
175 W
Nguồn
23 MH/s
Hash Rate
USD 880.00
Radeon R9 Fury X
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
275 W
Nguồn
23.5 MH/s
Hash Rate
USD 680.00
Asus ROG Strix RX 580-O8G
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
136 W
Nguồn
24 MH/s
Hash Rate
USD 439.95
Radeon RX 470 Ethereum Mining
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
24 MH/s
Hash Rate
USD 219.00
Radeon Rx 480
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
25 MH/s
Hash Rate
USD 199.00
nVidia GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition Ethereum Mining
nVidia
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
150 W
Nguồn
31 MH/s
Hash Rate
USD 449.00
Radeon R9 HD 7990
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
375 W
Nguồn
36 MH/s
Hash Rate
USD 680.00
Radeon R9 295x2
AMD
Ethereum
Ethash
Thuật toán
GPU
Kiểu
500 W
Nguồn
46 MH/s
Hash Rate
USD 600.00
PandaMiner B5 Plus
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
110 MH/s
Hash Rate
USD 4016.00
PandaMiner B5 Plus
PandaMiner
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
800W W
Nguồn
110 MH/s
Hash Rate
USD 1816.00
Shark Mini ETH 120MH/s
SharkMining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
500 W
Nguồn
122 MH/s
Hash Rate
USD 2779.00
Ethereum Mining Rig 125MH/s
MineShop
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
125 MH/s
Hash Rate
USD 2143.54
ETH Mining Rig Lite
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1000 W
Nguồn
130 MH/s
Hash Rate
USD 28,300.00
Thorium 6570
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
750 W
Nguồn
144 MH/s
Hash Rate
USD 4666.00
Baikal mini 150MH/s Dash Miner
MineShop
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
40 W
Nguồn
150 MH/s
Hash Rate
USD 375.48
Thorium 6580
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
700 W
Nguồn
160 MH/s
Hash Rate
USD 5550.00
ETH Mining Rig Classic
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1000 W
Nguồn
165 MH/s
Hash Rate
USD 29,600.00
Ethereum Mining Rig 168MH/s
MineShop
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
880 W
Nguồn
168 MH/s
Hash Rate
USD 2251.58
ETH Mining Rig Pro
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1200 W
Nguồn
170 MH/s
Hash Rate
USD 25,000.00
ETH Mining Rig Elite
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1200 W
Nguồn
180 MH/s
Hash Rate
USD 30,000.00
Antminer E3
BitMain
Ethereum
Ethash
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
180 MH/s
Hash Rate
USD 2150.00
Shark Pro ETH 180MH/s
SharkMining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
800 W
Nguồn
181 MH/s
Hash Rate
USD 3979.00
Ethereum Mining Rig 188MH/s
MineShop
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
990 W
Nguồn
188 MH/s
Hash Rate
USD 2787.19
A200 Miner
Asic Miner Market
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1000 W
Nguồn
200 MH/s
Hash Rate
USD 2750.00
PandaMiner B3 Plus
BitMart
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1250 W
Nguồn
215 MH/s
Hash Rate
USD 5542.00
ETH Mining Rig Ambition 580
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
2000 W
Nguồn
220 MH/s
Hash Rate
USD 33,500.00
PandaMiner B3 Pro
PandaMiner
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1250 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 2666.00
Imperium ETH
MiningStore
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1300 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 5725.00
AM200 Ethereum Miner
Asic Miner Market
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1350 W
Nguồn
230 MH/s
Hash Rate
USD 2699.00
ETH Mining Rig Ambition 1070
Quanli Technology
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
2000 W
Nguồn
240 MH/s
Hash Rate
USD 37,900.00
Shark Extreme ETH 240MH/s
SharkMining
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
1200 W
Nguồn
241 MH/s
Hash Rate
USD 4779.00
Antminer L3
Asic Miner Market
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
400 W
Nguồn
250 MH/s
Hash Rate
USD 1880.00
L3+ Antminer
CoinMiner
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 3350.00
Antminer L3+ (504MH/s)
BitMain
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 548.00
L3+ Antminer
Miner Bros
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 2800.00
Antminer L3+
IronVault
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 1000.00
Antminer L3+
Asic Miner Market
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
504 MH/s
Hash Rate
USD 2900.00
3 Rig Pack With 6 GPUs each
Mining Store 5111
Ethereum
Ethash
Thuật toán
Rig
Kiểu
2340 W
Nguồn
558 MH/s
Hash Rate
USD 7570.00
AntMiner L3++
MiningCave
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
800 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 1335.00
Antminer L3++ (580MH/s)
BitMain
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
876 W
Nguồn
580 MH/s
Hash Rate
USD 628.00
Baikal Quadruple 600MH/s Dash Miner
MineShop
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
160 W
Nguồn
600 MH/s
Hash Rate
USD 1395.35
Baikal Giant-A900 Dash Miner 900 MH/s
MineShop
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
217 W
Nguồn
600 MH/s
Hash Rate
USD 2682.86
Baikal Giant-A900 Dash Miner
Asic Miner Market
Dash
Multiple
Thuật toán
ASIC
Kiểu
217 W
Nguồn
900 MH/s
Hash Rate
USD 800.00
BITTECH L-One LTC 2.3Gh/s
BITTECH
Litecoin
Scrypt
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2600 W
Nguồn
2.3 GH/s
Hash Rate
USD 1970.00
Avalon Nano
Avalon
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
USB
Kiểu
7 W
Nguồn
7 GH/s
Hash Rate
USD 389.04
AvalonMiner 741
Avalon
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
7.3 GH/s
Hash Rate
USD 798.00
Ebit E9 Plus
CoinMiner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1305 W
Nguồn
9 GH/s
Hash Rate
USD 3425.00
Baikal Giant X10 Coin Miner
Asic Miner Market
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 8000.00
Giant X10
Miner Bros
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 8100.00
Baikal Giant X10
IronVault
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
630 W
Nguồn
10 GH/s
Hash Rate
USD 3870.00
D3 Antminer
Miner Bros
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
15 GH/s
Hash Rate
USD 1500.00
D3 Antminer
CoinMiner
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
15 GH/s
Hash Rate
USD 3900.00
D3 Antminer
BitMain
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
902 W
Nguồn
17 GH/s
Hash Rate
USD 311.00
D3 Antminer
Asic Miner Market
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
19.3 GH/s
Hash Rate
USD 1500.00
2Pac
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
USB
Kiểu
7.5 W
Nguồn
25 GH/s
Hash Rate
USD 101.08
INNOSILICON A5 Miner
Asic Miner Market
Dash
X11
Thuật toán
ASIC
Kiểu
750 W
Nguồn
30.2 GH/s
Hash Rate
USD 13,000.00
Antminer A3
BitMain
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1186 W
Nguồn
815 GH/s
Hash Rate
USD 490.00
Antminer A3
Miner Bros
Siacoin
Blake2b
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1186 W
Nguồn
815 GH/s
Hash Rate
USD 2700.00
Avalon4.1 – 1.3T
Avalon
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
990 W
Nguồn
1.3 TH/s
Hash Rate
USD 10,179.83
Innosilicon D9
MiningCave
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
900 W
Nguồn
2.1 TH/s
Hash Rate
USD 9949.00
Innosilicon D9 DecredMaster 2.4Th/s
Mining Store 5111
Decred
BLAKE256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
2.4 TH/s
Hash Rate
USD 2974.87
Avalon 6.0
Avalon
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1050 W
Nguồn
3.5 TH/s
Hash Rate
USD 31,965.97
Avalon4.1 – 4.2T
Avalon
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2970 W
Nguồn
3.9 TH/s
Hash Rate
USD 1550.00
Antminer V9 (4TH/s)
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
955 W
Nguồn
4 TH/s
Hash Rate
USD 160.00
Antminer S7
CoinMiner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1293 W
Nguồn
4.73 TH/s
Hash Rate
USD 999.00
Avalon 721 Miner
Asic Miner Market
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1000 W
Nguồn
6 TH/s
Hash Rate
USD 850.00
Ebit E9 Miner 6.5T Bitcoin Miner
Asic Miner Market
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
140 W
Nguồn
6.3 TH/s
Hash Rate
USD 980.00
AvalonMiner 741
Canaan Creative
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
7.3 TH/s
Hash Rate
USD 1450.00
AvalonMiner 741
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
7.3 TH/s
Hash Rate
USD 499.80
Antminer R4
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
845 W
Nguồn
8.7 TH/s
Hash Rate
USD 1132.00
AvalonMiner 761
Canaan Creative
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
8.8 TH/s
Hash Rate
USD 1860.00
Antminer T9+ (10.5TH/s) with PSU
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1332 W
Nguồn
10.5 TH/s
Hash Rate
USD 635.00
AvalonMiner 821
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 2499.00
AvalonMiner 821
Canaan Creative
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
11 TH/s
Hash Rate
USD 3250.00
Avalon 821
BlokForge
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1200 W
Nguồn
11.5 TH/s
Hash Rate
USD 549.00
Whatsminer M3
Pangolin Miner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1950 W
Nguồn
11.75 TH/s
Hash Rate
USD 1350.00
AvalonMiner 841
CryptoUniverse
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1290 W
Nguồn
13 TH/s
Hash Rate
USD 1734.00
Antminer S9
IronVault
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
13 TH/s
Hash Rate
USD 1700.00
S9 Antminer
Asic Miner Market
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 2980.00
Antminer S9
CoinMiner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1450 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 6125.00
Antminer S9I 13.5 TH/S
BlokForge
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1310 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 649.00
S9 Antminer
Miner Bros
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1375 W
Nguồn
13.5 TH/s
Hash Rate
USD 2900.00
Avalon 841
BlokForge
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1290 W
Nguồn
13.6 TH/s
Hash Rate
USD 749.00
S9 Antminer
CoinMiner
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1450 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 6700.00
Antminer S9i (14TH/s) with PSU
BitMain
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1228 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 1010.00
AntMiner S9i
MiningCave
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1300 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 1747.00
Antminer S9I
BlokForge
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1320 W
Nguồn
14 TH/s
Hash Rate
USD 699.00
BITTECH One Mini - BTC- 16 Th/s
BITTECH
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1150 W
Nguồn
16 TH/s
Hash Rate
USD 880.00
DragonMint T1
Halong Mining
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
1450 W
Nguồn
16 TH/s
Hash Rate
USD 2729.00
BITTECH One BTC 28 Th/s
BITTECH
Bitcoin
SHA256
Thuật toán
ASIC
Kiểu
2200 W
Nguồn
28 TH/s
Hash Rate
USD 1470.00