Hướng dẫn sử dụng Camtasia studio 8 để chỉnh sửa video

Hướng dẫn sử dụng Camtasia Studio 8 để chỉnh sửa video rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm và tạo một dự án mới. Sau đó, bạn có thể kéo và thả các tệp phương tiện vào dự án của mình. Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa để cắt, ghép và thêm hiệu ứng vào video của mình. Nếu bạn muốn thêm âm thanh hoặc chỉnh sửa âm thanh hiện có, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa âm thanh. Cuối cùng, bạn có thể xuất video của mình với định dạng và

 

 • Ghi lại màn hình máy tính bằng các tính năng thông minh và nhạy bén.
 • Sửa đổi video một cách đơn giản.
 • Xoá bỏ những tiếng ồn không mong muốn trong khi quay video.
 • Nâng cao tốc độ và chất lượng của video.
 • Chia sẻ các video một cách dễ dàng.
 • Bổ sung hỗ trợ giải mã âm thanh cho độ phân giải 24-bit và 32-bit.
 • Tập trung vào các vấn đề liên quan đến AVCHD.
 • Bổ sung khả năng chiết xuất phương tiện truyền thông từ dòng ghi TREC.
 • Cải tiến và khắc phục sự cố cho các TechSmith Smart Play.
 • Đã xác định một số trường hợp dẫn đến việc ứng dụng bị treo khi mở.
 • Khắc phục các sai sót trong kết quả xuất hiện trên YouTube và Google Drive.
 • Hãy nhớ tắt kết nối mạng và sử dụng key Camtasia Studio 8.6.
Hướng dẫn sử dụng Camtasia Studio 8 để chỉnh sửa video rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm và tạo một dự án mới. Sau đó, bạn có thể kéo và thả các tệp phương tiện vào dự án của mình. Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa để cắt, ghép và thêm hiệu ứng vào video của mình. Nếu bạn muốn thêm âm thanh hoặc chỉnh sửa âm thanh hiện có, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa âm thanh. Cuối cùng, bạn có thể xuất video của mình với định dạng và
Hướng dẫn sử dụng Camtasia Studio 8 để chỉnh sửa video rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm và tạo một dự án mới. Sau đó, bạn có thể kéo và thả các tệp phương tiện vào dự án của mình. Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa để cắt, ghép và thêm hiệu ứng vào video của mình. Nếu bạn muốn thêm âm thanh hoặc chỉnh sửa âm thanh hiện có, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa âm thanh. Cuối cùng, bạn có thể xuất video của mình với định dạng và
Hướng dẫn sử dụng Camtasia Studio 8 để chỉnh sửa video rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm và tạo một dự án mới. Sau đó, bạn có thể kéo và thả các tệp phương tiện vào dự án của mình. Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa để cắt, ghép và thêm hiệu ứng vào video của mình. Nếu bạn muốn thêm âm thanh hoặc chỉnh sửa âm thanh hiện có, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa âm thanh. Cuối cùng, bạn có thể xuất video của mình với định dạng và
Hướng dẫn sử dụng Camtasia Studio 8 để chỉnh sửa video rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm và tạo một dự án mới. Sau đó, bạn có thể kéo và thả các tệp phương tiện vào dự án của mình. Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa để cắt, ghép và thêm hiệu ứng vào video của mình. Nếu bạn muốn thêm âm thanh hoặc chỉnh sửa âm thanh hiện có, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa âm thanh. Cuối cùng, bạn có thể xuất video của mình với định dạng và
Hướng dẫn sử dụng Camtasia Studio 8 để chỉnh sửa video rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm và tạo một dự án mới. Sau đó, bạn có thể kéo và thả các tệp phương tiện vào dự án của mình. Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa để cắt, ghép và thêm hiệu ứng vào video của mình. Nếu bạn muốn thêm âm thanh hoặc chỉnh sửa âm thanh hiện có, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa âm thanh. Cuối cùng, bạn có thể xuất video của mình với định dạng và
Hướng dẫn sử dụng Camtasia Studio 8 để chỉnh sửa video rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm và tạo một dự án mới. Sau đó, bạn có thể kéo và thả các tệp phương tiện vào dự án của mình. Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa để cắt, ghép và thêm hiệu ứng vào video của mình. Nếu bạn muốn thêm âm thanh hoặc chỉnh sửa âm thanh hiện có, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa âm thanh. Cuối cùng, bạn có thể xuất video của mình với định dạng và
Hướng dẫn sử dụng Camtasia Studio 8 để chỉnh sửa video rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm và tạo một dự án mới. Sau đó, bạn có thể kéo và thả các tệp phương tiện vào dự án của mình. Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa để cắt, ghép và thêm hiệu ứng vào video của mình. Nếu bạn muốn thêm âm thanh hoặc chỉnh sửa âm thanh hiện có, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa âm thanh. Cuối cùng, bạn có thể xuất video của mình với định dạng và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *