Hướng dẫn cài đặt Facebook Protect bằng Google Authenticator

Không lâu trước đây, nhiều tài khoản Facebook đã nhận được yêu cầu kích hoạt tính năng Facebook Protect, kèm theo thời hạn để thực hiện. Hiện tại, Facebook Protect là một cơ chế bắt buộc để đăng ký lớp bảo mật thứ hai, trong khi trước đây nó chỉ là một tùy chọn.

Các ứng dụng xác thực bên thứ ba như Google Authenticator cũng là một phương án lựa chọn trong các giải pháp bảo mật thứ hai, đặc biệt là đối với những người sử dụng nhiều ứng dụng bảo mật khác nhau. Nếu cần, bạn có thể tham khảo cách đăng ký Facebook Protect sử dụng Google Authenticator.

Hướng dẫn đăng ký Facebook Protect sử dụng ứng dụng Google Authenticator.

Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn (giống như trong trường hợp này) khi Facebook gửi lời mời tham gia Facebook Protect. Ngoài việc chọn nhận tin nhắn SMS, bạn có thể đăng ký ứng dụng xác thực từ bên ngoài.

Để cài đặt Facebook Protect bằng Google Authenticator, bạn có thể làm theo các bước sau đây một cách dễ dàng:1. Tải và cài đặt ứng dụng Google Authenticator trên thiết bị của bạn.2. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và truy cập vào cài đặt bảo mật.3. Chọn
Khi Facebook gửi thông báo mời tham gia Facebook Protect, bên cạnh lựa chọn nhận tin nhắn SMS, sẽ có lựa chọn đăng ký ứng dụng xác thực bên ngoài.

Sau khi đăng ký Facebook Protect, người dùng có thể tùy chỉnh bảo mật 2 lớp bằng cách truy cập vào mục ”Settings & privacy” => ”Settings” => ”Security and Login” (hoặc vào trang facebook.Com/settings). Tiếp đó, họ có thể vào phần ”Use two-factor authentication” để bổ sung chỉnh sửa bảo mật.

Người sử dụng có thể nhấn phím Thiết lập và lựa chọn “Ứng dụng xác thực” nếu chưa đăng ký Bảo vệ Facebook bằng Google Authenticator. (Hướng dẫn chi tiết về cập nhật có thể được xem tại đây).

Để cài đặt Facebook Protect bằng Google Authenticator, bạn có thể làm theo các bước sau đây một cách dễ dàng:1. Tải và cài đặt ứng dụng Google Authenticator trên thiết bị của bạn.2. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và truy cập vào cài đặt bảo mật.3. Chọn
Sau khi hoàn thành đăng ký Facebook Protect, người dùng vẫn có thể bổ sung trong facebook.com/settings. Hãy vào phần “Use two-factor authentication”, bấm nút Setup với lựa chọn “Authentication app”.
Để cài đặt Facebook Protect bằng Google Authenticator, bạn có thể làm theo các bước sau đây một cách dễ dàng:1. Tải và cài đặt ứng dụng Google Authenticator trên thiết bị của bạn.2. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và truy cập vào cài đặt bảo mật.3. Chọn
Facebook Protect sẽ đưa ra mã QR và mã ký tự để người dùng đăng ký Google Authenticator.

Để đăng ký thêm một nền tảng mới được quản lý, người sử dụng cần tải ứng dụng Google Authenticator về điện thoại và chọn biểu tượng cộng dưới đây. Sau khi hoàn tất đăng ký, ứng dụng Google Authenticator sẽ thường xuyên cập nhật mã OTP cho tài khoản Facebook trong một khoảng thời gian ngắn.

Để cài đặt Facebook Protect bằng Google Authenticator, bạn có thể làm theo các bước sau đây một cách dễ dàng:1. Tải và cài đặt ứng dụng Google Authenticator trên thiết bị của bạn.2. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và truy cập vào cài đặt bảo mật.3. Chọn
Người dùng cần tải Google Authenticator về điện thoại, bấm dấu + bên dưới để đăng ký thêm nền tảng được phụ trách.
Để cài đặt Facebook Protect bằng Google Authenticator, bạn có thể làm theo các bước sau đây một cách dễ dàng:1. Tải và cài đặt ứng dụng Google Authenticator trên thiết bị của bạn.2. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và truy cập vào cài đặt bảo mật.3. Chọn
Việc đăng ký có 2 lựa chọn là “Quét mã QR” hoặc “Nhập khóa thiết lập” như Facebook Protect đưa ra như trên.
Để cài đặt Facebook Protect bằng Google Authenticator, bạn có thể làm theo các bước sau đây một cách dễ dàng:1. Tải và cài đặt ứng dụng Google Authenticator trên thiết bị của bạn.2. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và truy cập vào cài đặt bảo mật.3. Chọn

Các tài khoản Facebook được bảo vệ vẫn cho phép người dùng điều chỉnh cập nhật lớp an ninh thứ hai, ví dụ như thay đổi số điện thoại nhận mã OTP qua tin nhắn văn bản, sau khi hoàn tất quá trình đăng ký Facebook Protect.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *