Feasibility Study (FS) là gì? Mục tiêu của việc lập FS?

FS là gì?

Để đánh giá khả năng đạt được thành công của kế hoạch đề ra, việc tiến hành nghiên cứu khả thi (Feasibility Study – FS) là việc cần thiết để phân tích toàn diện các yếu tố quan trọng của dự án.

Thành công của một dự án không chỉ được định nghĩa theo lợi nhuận đầu tư, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sự phản ứng của cộng đồng và các tác động đến môi trường. Tuy nhiên, lợi nhuận phải đạt mức phù hợp với số tiền đầu tư ban đầu để dự án được xem là thành công.

Bạn có thể giải thích ý nghĩa của FS không?

FS – Nghiên cứu khả thi là gì?

Khi thực hiện một dự án, có những vấn đề quan trọng cần chú ý, mặc dù việc nghiên cứu khả thi FS có thể hỗ trợ cho việc xác định rủi ro và tiềm năng lợi ích của các nhà quản lý dự án.

 • Khi các doanh nghiệp đang suy nghĩ về việc tham gia vào một lĩnh vực kinh doanh mới, bổ sung một mặt hàng mới hoặc thâu tóm đối thủ, họ có thể thực hiện việc tạo ra một báo cáo FS – khảo sát khả năng thực hiện.
 • Để đánh giá khả thi của kế hoạch/dự án, FS sẽ tìm hiểu tiềm năng thành công của nó bằng cách xác định chi tiết các khoản chi dự kiến và lợi ích dự kiến.
 • Nếu dự án ban đầu không thể thực hiện được, bạn cần phải sẵn sàng với một kế hoạch dự phòng.

Các bước trong một Báo cáo nghiên cứu khả thi là gì?

Khởi đầu bằng việc thực hiện một đánh giá ban đầu, một khảo sát khả thi liên quan đến các đối tác được tổ chức, phân tích thị trường và xây dựng kế hoạch kinh doanh. Tất cả những thông tin này được phân tích để đưa ra quyết định triển khai hoặc không triển khai theo kế hoạch ban đầu.

Tài liệu nghiên cứu khả thi sẽ đưa ra các suy xét về việc thực hiện thị trường, kế hoạch tiếp thị và tóm tắt các yêu cầu về nhân sự, tiến độ dự án và tài chính cần thiết nếu dự án đó có thể thực sự được triển khai.

Cách lập một FS – nghiên cứu khả thi cho dự án BĐS

Về loại Bất động sản mà nhà đầu tư muốn triển khai, phương pháp thực hiện báo cáo khả thi cho một dự án sẽ khác nhau. Tuy nhiên, các thành phần của báo cáo khả thi vẫn liên quan đến nhau, kể cả khi các chỉ số quan trọng khác nhau.

Để xác định khả năng thành công của một dự án BĐS, việc lập một FS là rất cần thiết. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, chúng ta cần quan tâm đến một số yếu tố quan trọng. Đầu tiên là phải tìm hiểu thị trường BĐS để đánh giá cơ hội và rủi ro. Sau đó, chúng ta cần xác định chi phí và doanh thu dự kiến của dự án, bao gồm cả các yếu tố như giá bán, chi phí xây dựng và chi phí quản lý. Cuối cùng, chúng ta cần tính

Phương pháp viết FS – Báo cáo nghiên cứu khả thi cho một dự án.

Phân tích sơ bộ

Mọi báo cáo nghiên cứu khả thi đều có thể được thực hiện thông qua một số phương pháp tối ưu, bất kể mục tiêu và nhu cầu của từng dự án.

 • Tiến hành phân tích sơ bộ, bao gồm việc nhận phản hồi về các khái niệm mới từ các bên liên quan.
 • Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu thu thập trong giai đoạn đầu của cuộc nghiên cứu khả thi, cần phân tích và đặt câu hỏi liên quan đến nó.
 • Để tìm hiểu nhu cầu của thị trường và cơ hội cho dự án, cần tiến hành khảo sát thị trường hoặc nghiên cứu thị trường.
 • Để triển khai dự án, cần tính toán số lượng lao động, chi phí và thời gian phù hợp.
 • Tạo ra một bản báo cáo về ước tính thu nhập bao gồm các khoản doanh số, chi phí và lợi nhuận đang hoạt động.
 • Tạo bảng cân đối tài chính trước khi quyết định triển khai dự án để đánh giá khả năng thực hiện.
 • Cung cấp mọi phương pháp khả dĩ để đối phó với các rào cản và các khó khăn tiềm ẩn đã được phát hiện.
 • Quyết định cuối cùng về việc tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch ban đầu đã được đưa ra.

Các hạng mục được đề xuất khi lập FS – báo cáo nghiên cứu khả thi

Bao gồm những phần thường xuất hiện trong bản báo cáo nghiên cứu khả thi sau khi kết thúc giai đoạn kiểm định ban đầu.

 • Tóm tắt: Tạo ra một tài liệu miêu tả đầy đủ về dự án.
 • Thị trường hiện tại: Phân tích thị trường tại địa phương và những thị trường lớn hơn cho dự án của bạn.
 • Miêu tả chi tiết nhất về chiến lược tiếp thị.
 • Vẽ biểu đồ tổ chức chi tiết. Cần bao nhiêu người để thực hiện dự án? Số lượng nhân viên cần có.
 • (Nguồn: www.Projectmanager.Com) Kế hoạch và thời gian: Bao gồm các thời điểm quan trọng trong từng giai đoạn của dự án. (Www.Projectmanager.Com)
 • Quản lý tài chính cho dự án.
 • Tìm ra và đưa ra đề xuất: Phân loại thành nhiều nhóm nhỏ về công nghệ, marketing, cơ cấu và tài chính.

FS – nghiên cứu khả thi mang lại lợi ích gì?

Hỗ trợ cho các quản lý dự án nhận diện được điểm mạnh và điểm yếu trong việc triển khai dự án trước khi đầu tư nhiều thời gian và tài nguyên vào đó, đó là một trong những lợi ích quan trọng của việc thực hiện nghiên cứu khả thi (FS).

Cung cấp cho đội ngũ quản lý của doanh nghiệp những thông tin quan trọng giúp họ đưa ra quyết định có tham gia vào một dự án đầy rủi ro hay không, báo cáo nghiên cứu khả thi cũng có thể như vậy. Các nghiên cứu tương tự này hỗ trợ doanh nghiệp xác định cách họ sẽ phát triển, đối thủ cạnh tranh là ai và thị trường là gì, cũng như những trở ngại tiềm ẩn là gì.

Quyết định đầu tư vào một dự án hay doanh nghiệp cụ thể là một sự lựa chọn thông minh, được chứng minh bằng các nghiên cứu về tính khả thi. Đồng thời, các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính cũng đã chỉ ra điều này.

Mục đích của việc lập FS – Báo cáo nghiên cứu khả thi

Mục đích chính của Nghiên cứu khả thi là gì?

Để hỗ trợ cho các quyết định viên trong việc đánh giá khả năng thành công của một dự án hoặc khoản đầu tư đề xuất, FS được sử dụng như một phương tiện nghiên cứu khả thi. Nghiên cứu khả thi này phân tích chi phí và lợi ích kỳ vọng của dự án.

Trong lĩnh vực kinh doanh, thành công thường được định nghĩa là thu nhập tài chính vượt qua chi phí. Tuy nhiên, đối với một tổ chức phi lợi nhuận, thành công có thể được đánh giá theo cách khác.

Hiểu sâu hơn về FS – Nghiên cứu khả thi

Đánh giá tính thiết thực của một kế hoạch hoặc dự án được đề xuất, đó là việc tìm hiểu khả năng thực hiện. Phân tích khả năng tồn tại của một dự án để xem dự án có thể thành công hay không là một phần của tìm hiểu khả năng thực hiện. Ngoài ra, tìm hiểu khả năng thực hiện còn được thiết kế để xác định các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án.

Để thu thập thông tin về một dự án, các chuyên gia quản lý cần phân tích kỹ xem liệu có đủ nhân sự, nguồn lực tài chính và công nghệ phù hợp hay không. Nghiên cứu cũng sẽ đưa ra đánh giá về tỷ lệ lợi nhuận trong quá trình đầu tư, vì điều này sẽ đem lại lợi ích tài chính hoặc xã hội tùy thuộc vào từng loại dự án. Ví dụ, đối với một dự án phi lợi nhuận.

Nghiên cứu khả thi FS thường bao gồm phân tích luồng tiền và đánh giá lợi nhuận từ doanh thu so với chi phí thực hiện dự án. Để xác định xem lợi nhuận có đủ để đền bù rủi ro trong quá trình thực hiện dự án hay không, cần thực hiện đánh giá rủi ro.

Ai sẽ người tiến hành lập FS – Báo cáo nghiên cứu khả thi?

Ai sẽ là người thực hiện việc chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi (FS)?

Ai sẽ đảm nhiệm việc viết báo cáo nghiên cứu khả thi (FS)?

Nếu ban lãnh đạo công ty không đủ chuyên môn hoặc thời gian để tiến hành một cuộc khảo sát khả thi trong nội bộ, thì việc sử dụng dịch vụ tư vấn bên ngoài có thể được xem xét.

Kết luận

Việc tìm hiểu khả năng thực hiện sẽ hỗ trợ cho các quản lý dự án xác định khả năng thực hiện của một dự án bằng cách xác định các yếu tố có thể góp phần đến thành công của dự án. Việc tìm hiểu khả năng thực hiện cũng chỉ ra rằng dự án có khả năng và bất kỳ rủi ro nào cũng có thể gây ảnh hưởng đến thành công của dự án.

Để hoàn thành một kế hoạch được đề xuất, một bản Nghiên cứu khả thi sẽ bao gồm phân tích chi tiết về những yếu tố cần thiết. Báo cáo có thể mô tả về dự án mới, phân tích thị trường, nhân lực cần thiết cũng như các nguồn kinh phí và vốn. Ngoài ra, báo cáo cũng sẽ đưa ra các dự báo tài chính, khả năng thành công và cuối cùng là quyết định đầu tư hoặc không.

Hiện tại, Remaps.Vn đang tổ chức các khóa học cơ bản và chuyên sâu về FS vào các buổi tối trong tuần. Nếu bạn quan tâm, có thể đăng ký tham gia ngay tại đường link https://bit.Ly/3SiyUm4. Thông tin về khóa học FS sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web và trang Fanpage chính thức của Remaps, do anh Lê Minh Đức là người chủ lớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *