Tiền ảo: 2714 / Sàn giao dịch: 18930 Vốn hóa thị trường: Volume 24h:

Tất cả thời gian, tiền ảo cao/Thấp 24h
Tất cả thời gian, tiền ảo cao/Thấp 24h

Bảng báo cáo giá cao và thấp cung cấp chi tiết lịch sử giá cả, cũng như nó cung cấp mới nhất 24 giờ cao và thấp , trong đó giá và người dùng bạn có thể sắp xếp theo thứ hạng, tên, giá, 24 giờ cao, 24 giờ thấp, tất cả thời gian cao, tất cả thời gian thấp , vốn hóa thị trường, khối lượng trong 24 giờ và nguồn cung sẵn có.