Tiền ảo: 2139 / Sàn giao dịch: 14043 Vốn hóa thị trường: Volume 24h:
Market Cap
24h Market Cap
2139
Tiền ảo chính thức
14043
Sàn chính thức
Top 10 Coins
Xếp hạng Tên Giá Vốn hóa thị trường Volume 24h 1h 24h
1

Bitcoin icon

0.24 % 0.34 %
2

Ethereum icon

0.76 % 1.8 %
3

XRP icon

0 % 1.84 %
4

Bitcoin Cash icon

0.71 % 2.09 %
5

EOS icon

0.31 % 1.43 %
6

Stellar icon

0.87 % 4.44 %
7

Litecoin icon

0.52 % 1.82 %
8

Tether icon

-0.03 % 0.15 %
9

Cardano icon

0.87 % 2.69 %
10

Monero icon

0.75 % 0.53 %
Biểu đồ
Quảng cáo

Các cặp phổ biến
Cặp Volume 24h Volume 24h
BTC-USDT 113,588.63 747,039,901.21
BTC-KRW 51,091.56 373,617,583,964.56
BTC-USD 35,623.91 231,471,686.92
BTC-JPY 11,846.40 8,492,195,060.73
BTC-BCH 7,861.59 96,821.02
Dominance Donut
Crypto Twitter Feed