Bảng tỷ giá tiền ảo điện tử được cập nhật biến động liên tục, chính xác

# Tên >> Giá Thay đổi24H Vốn hóa thị trường Giao dịch24H Khối lượng cung cấp Biểu giá
1576(MCT)
Master Contract Token
$0.0040895.14%$?$65,0930 MCT
1577(LEMO)
LemoChain
$0.0284141.24%$?$64,7210 LEMO
1578(BNK)
Bankera
$0.0029770.32%$?$63,6690 BNK
1579(IPC)
IPChain
$0.2134072.54%$?$62,6400 IPC
1580(SFU)
Saifu
$0.071694-10.21%$?$62,0780 SFU
1581(BIFI)
Bitcoin File
$0.01561720.42%$?$59,6360 BIFI
1582(AVH)
Animation Vision Cash
$0.0014258.7%$?$59,4460 AVH
1583(IQT)
iQuant
$0.0270631.07%$?$58,9310 IQT
1584(NEWOS)
NewsToken
$0.01168017.88%$?$58,0940 NEWOS
1585(CAR)
CarBlock
$0.0044284.63%$?$56,7880 CAR
1586(TCH)
Thore Cash
$8.613.12%$?$54,4220 TCH
1587(TOTO)
Tourist Token
$0.0000739.13%$?$53,1440 TOTO
1588(OTB)
OTCBTC Token
$0.0874530.52%$?$50,0090 OTB
1589(EGCC)
Engine
$0.001051-4.18%$?$48,9770 EGCC
1590(REPO)
REPO
$0.092735-2.05%$?$47,0810 REPO
1591(KST)
StarCoin
$0.007131-8.58%$?$46,6010 KST
1592(BKBT)
BeeKan
$0.001807-0.42%$?$45,6080 BKBT
1593(ABDT)
Atlantis Blue Digital Token
$0.011198-1.13%$?$45,3700 ABDT
1594(RCD)
RECORD
$0.01608933.39%$?$44,9200 RCD
1595(THR)
ThoreCoin
$23.653.57%$?$44,7800 THR
1596(B2X)
SegWit2x
$0.2397634.75%$?$36,9890 B2X
1597(IOV)
Carlive Chain
$0.0042512.71%$?$35,1620 IOV
1598(LSTR)
Luna Stars
$0.000550-0.2%$?$34,5700 LSTR
1599(SVD)
savedroid
$0.001355-0.54%$?$34,0260 SVD
1600(BAAS)
BaaSid
$0.001684-2.63%$?$32,8000 BAAS